Blog

Zázrak v Litomyšli

16. června 2019

Ještě k pobytu v Litomyšli. Ten malý velký muž vedle mé ženy je Mirek Brýdl, který nás do města už podruhé pozval. Jedenáct let po revoluci tam dělal za nás starostu a stál u zrodu toho, co známý historik architektury Rostislav Švácha pojmenoval jako „zázrak v Litomyšli“. Totiž unikátní spojení revitalizace a oživení starých památek s moderní architekturou, u nás jinde nevídané.

Bylo o tom napsáno dost, nechci to opakovat. Ale za zmínku stojí tři aktuální věci, díky nimž Mirek Brýdl může sloužit jako vzor pro českou komunální politiku. Za prvé – kontinuita, když na jeho práci plynule a úspěšně navázali jeho nástupci – Michal Kortyš a dnes Brýdlův syn Daniel. Za druhé – voda ve městě. Množství nových, krásných a funkčních kašen i úprava nábřeží potoka Loučná – to vše vytváří úžasné mikroklima, které domácí i cizinec ocení zvlášť v těchto parných dnech. A za třetí – úspěšný zápas s byrokraty (včetně některých památkářů) při prosazení moderní architektury v centru města i na jeho periférii.

Viz ochutnávka v přiložených fotkách. Nutno poznamenat, že Brýdl měl štěstí, když s touto misí začal ve svobodných devadesátkách. Dneska je ten zápas s byrokraty daleko obtížnější…


nejnovější příspěvky blogu