Evropský parlament

Pod následujícími odkazy si můžete udělat přehled o mé práci v Evropském parlamentu.

ZPRÁVY jako stínový zpravodaj

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění.

zobrazit více

STANOVISKA jako navrhovatel

Výbory mohou vypracovat stanovisko, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji.

zobrazit více

PŘÍSPĚVKY při rozpravách v plénu

Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu.

zobrazit více