Blog

Vive La France, Nucléaire

3. prosince 2021

Naše nově ustavená jaderná platforma v Evropském parlamentu navštívila tento týden Světovou nukleární výstavu ve Villepinte na předměstí Paříže. Jde o největší veřejný display novinek v oblasti jaderného výzkumu na světě. Návštěvou jsme chtěli jasně demonstrovat, že v EP nejsou jen aktivisti a hysterici, kteří jádro omezují a zakazují, ale taky lidi, kteří mu fandí a bojují za jeho zrovnoprávnění s dalšími bezemisními zdroji energie.

Francie se konečně probudila. Loni výstava kvůli covidu nebyla, teď ji naopak uspořádali s veškerou parádou. Jednali jsme se šéfy všech klíčových organizací a firem, které se ve Francii podílejí na celém jaderném cyklu – od CEA (jaderný výzkum), Orano (těžba a zpracování uranu), Framatome (výroba reaktorů, odpad) až po EdF (výstavba a provoz elektráren). Francie vyrábí z jádra 70% elektrické energie, emituje díky tomu nejmíň uhlíku v kontinentální Evropě a cena elektřiny pro koncové zákazníky je výrazně nižší než v Německu. Fakt to stojí za pozornost.

Češi mají ve Francii v této oblasti skvělé renomé. A jsou vidět, všude nás jmenovali jako důležitou součást „jaderného klubu“. Například pod CEA spadá Cadarache v Provenci – největší centrum nukleárního výzkumu v Evropě. Staví se tu ITER, mezinárodní experimentální reaktor pro termonukleární fúzi – velká naděje na vyřešení našeho hladu po energii. A zároveň se tu dokončuje reaktor Julese Horowitze pro testování materiálů a jaderných paliv. Jde o mezinárodní konsorcium, jehož důležitým členem je Centrum výzkumu v Řeži u Prahy. Model 100 MW reaktoru je na snímku. Na dalším je pak nově vyvíjený superbezpečný palivový článek.

Mimochodem – Francie je i velmi pokročilá i ve vývoji znovuzpracování použitého jaderného materiálu. To vyřeší problémy s odpadem.