Blog

Proč nám bude chybět Roger Scruton?

15. ledna 2020

Odchod Rogera Scrutona je velkou ztrátou. Bude nám tu moc chybět. Hned ve trojím smyslu.

Za prvé, Češi (a troufale soudím, že i Slováci) přišli o velkého a věrného přítele. Naposledy jsme si to naplno uvědomili, když se loni v listopadu přijel do Prahy na reverz rozloučit, aby na Žofíně převzal z rukou předsedy Senátu zvláštní ocenění. Byl nesmírně unavený, odkázaný na kolečkové křeslo a bolest metastazující rakoviny mu nedovolovala ani pevně stát, ani v klidu sedět. Přesto s noblesou i jemným, sobě vlastním humorem vzpomínal, jak v roce 1979 přijel poprvé do Prahy. Disidenti a jejich zápas o svobodu v komunistickém Československu mu učarovali. Podílel se pak na založení Husovy nadace, která deset let finančně podporovala bytové semináře a „podzemní univerzity“. Díky vybraným prostředkům na nich přednášel nejen on (dokud mu komunisté cesty nezakázali), ale mnoho jiných profesorů ze západní Evropy. Sir Roger tak zásadním způsobem přispěl k prolamování izolace, do které nás uvrhl totalitní režim. Svou lásku k našemu boji za svobodu pak vyznal i v jediném románu, který napsal (Zápisky z podzemí). Byl mu blízký i český realismus a nepatetický smysl pro humor.

Za druhé, my konzervativci jsme přišli o velkého filosofa, esejistu, spisovatele, učitele. Naposledy jsme si to my, jeho „děti“, uvědomili, když jsme se s ním v nebývalém počtu přišli na onu večeři na Žofíně rozloučit. Vzdát mu poslední hold. Je tu paradox. Živě si vzpomínám, jak jsme se my mladší v době, kdy k nám Scruton začal jezdit nebo i těsně po roce 1989, údivně ptali, co bychom vlastně měli konzervovat. Náš tehdejší program byla radikální změna. Změna prakticky všeho. Od té doby uplynulo třicet let a Scrutonovy myšlenky jsou mi dnes bližší než kdykoli dřív. Ke konzervování toho máme po čertech mnoho. Musíme bránit mnohé z toho, co jsme před 30 lety vyválčili. Bránit svobodu před politickou korektností kulturtrégrů a invazí byrokratů. Bránit přirozený způsob života a tradiční instituce jako rodina nebo církev před destrukcí ze strany progresivistů. Bánit krásu před ošklivostí. A v neposlední řadě – museli jsme se loni postavit i za Scrutona samotného, když ve své rodné zemi čelil neférovému útoku ze strany jednoho z takových kulturtrégrů a jeho vlastní konzervativní strana ho neuměla ani pořádně hájit. Teď už hájit nepotřebuje. Ale tři desítky knih, které Scruton napsal, zůstanou pevným vodítkem v pěně dnešních i budoucích dní.

A za třetí, my Evropané přicházíme o důležitý korektiv našeho evropanství. Odešel nejen Scruton, ale odchází i jeho Británie. Ano, Scruton byl euroskeptik, který podporoval brexit, protože integrace se na jeho vkus vydala příliš daleko. Ano, pozice nás tady ve středu Evropy je odlišná. K překotné integraci sice máme výhrady, ale odchod z EU není řešení. Stejně tak ale není v našem zájmu ani rozklad EU v důsledku narůstajících vnitřních i vnějších tenzí, které tato překotná integrace nevyhnutelně přináší. Právě Britové tvořili přirozený, vyvažující element, který nyní budeme postrádat. A stejně tak nám bude chybět i Roger Scruton, který svou principiální obranou tradičních západních a evropských hodnot a způsobu života představoval důležitý orientační maják v chaosu dnešního světa.

Čest jeho památce.

Psáno pro slovenský časopis .týždeň


nejnovější příspěvky blogu