Blog

Návštěva u Daniela Pitka

2. června 2019

O víkendu jsem navštívil sedláka a hajného Daniela Pitka. Hospodaří v okolí Milešovky a může mnohým sloužit jako skvělý vzor, jak nakládat s vodou v krajině a jak přirozeným způsobem obnovovat druhově pestré lesní porosty. Užitečná ekologie v praxi, viz fotky. Nemám rád hysterické ideology, kteří mají ve štítu nebohou Gretu a ostatním kážou, co smí a nesmí dělat, ale vážím si velmi těch, kteří něco záslužného opravdu dělají.

Daniel Pitek je jedním z nich. Obnovuje staré ovocné sady. Vodu v krajině zadržuje v desítkách tůní. Na pastvinách létají vzácní modrásci. I on má v lesích kůrovce. Ale v přirozené obnově jsou pod náletovými břízami jasně vidět mladé a zdravé buky a duby. Bravo!


nejnovější příspěvky blogu