Z médií

Události, komentáře: Ochrana tzv. měkkých cílů. Česko proti terorismu

19. dubna 2017, ČT 24 / rozhovor v médiích

Vláda má novou koncepci jak bojovat s terorismem. Počítá s větší ochranou míst, kde je hodně lidí – takzvaných měkkých cílů. V plánu jsou také informační kampaně nebo vzdělávací kurzy. Tak aby lidé, věděli, jak při nebezpečí reagovat a snižovat účinky útoků. A vylepšit se má i systém varování – třeba pomocí SMS nebo sociálních sítí. Jde vláda dobrým směrem? Má taková koncepce smysl a budou opatření fungovat? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro Alexandra Vondru.

 

Celý rozhovor s Alexandrem Vondrou můžete zhlédnout na ČT24.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jak líp chránit takzvané měkké cíle. Vláda má koncepci, podle které stát mimo jiné vyčlenění peníze, ze kterých bude hradit třeba informační kampaň. Díky ní mají lidé vědět, jak se v případě útoku chovat. Vláda taky počítá s rozesíláním varovných SMS třeba do škol, kulturních zařízení nebo do obchodních center v místě možného útoku a taky bude školit odborníky. František Bublan, předseda bezpečnostního výboru Senátu. Dobrý večer.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Bývalý ministr obrany Alexandr Vondra. Dobrý večer.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Hezký dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, koncepce dnes schválená vládou. Jsou to dostatečné kroky, které vláda dnes schválila, směrem k ochraně měkkých cílů? Pane Bublane.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Je to koncepce, to znamená, není to nějaký přesný návod, jak se má postupovat, ale je to zhodnocení té situace. Je to navození určitého systému, jak se má spolupracovat mezi bezpečnostními složkami a třeba samosprávou nebo, já nevím, obchodními domy a podobně. Takže doufám, že se ta koncepce naplní. A hlavně když se vytvoří struktura té komunikace, protože na té je to založené, tak by to mohlo fungovat. Ale sama koncepce nás neochrání.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Já ten papír četl, nic proti tomu. Je to samozřejmě správně, že se ta věc diskutuje, že se trénují úředníci, aby něco dělali. Nicméně je to jenom papírovina. A myslím si, že důležité jsou spíš ty činy, a tam podle mého soudu se až tolik na jedné straně neděje, a pokud se něco děje, tak je třeba si klást otázku, jestli je to správně. Já uvedu jeden příklad. Prezident republiky zavřel Pražský hrad, to každý teď víme, a teď jako je si nutno klást otázku, jestli vlastně se tam další měkký cíl vlastně nevytváří. Tam zejména teď ta půlroční perioda, kdy nastupují do Prahy turisté, tak se tam vlastně vytvářejí v těch špuntech na vchodu do Pražského hradu typické měkké cíle. Prostě obrovské shromáždění lidí, které je nechráněné, takže kdyby tam někdo ze shora z Pohořelce nebo ze strany najel náklaďákem, tak to tady máme černý na bílém.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale pan Pojar o tom mluvil. V Izraeli to mají v obchodních domech a určité kroky se prostě dělat musí, aby se prostě dalo najevo – sem ne.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Samozřejmě. Uvědomme si, my máme jedno obrovské štěstí. Tady jsou na jedné straně ty měkké cíle a pak tu jsou ti útočníci, respektive zázemí, které v té či oné zemi mají, nebo nemají. A upřímně řekněme si, že to, co my jsme viděli, ty útoky v evropských městech, ať je to Stockholm, Paříž, Brusel, Londýn, to jsou všechno města, kde ti islamističtí radikálové mají své zázemí. Dělejme všechno pro to, aby si ho tady nevytvořili taky. To si myslím, že je to nejdůležitější.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Exekutiva spíš vytváří měkké cíle typu Pražský hrad, jak říká Alexandr Vondra, nebo spíš se je snaží chránit?

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Já myslím, že tomu tak není. Tady je důležité…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Není to typický měkký cíl ten dav lidí…

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Ne, já to také považuji za trošku kontraproduktivní tady to opatření. Ale mně se na té koncepci líbí to, že se dává větší zodpovědnost majitelům těch obchodních domů, samosprávě nebo organizátorům různých akcí, aby se na tom více podíleli, aby si neřekli: no, tak to je věc policie nebo nějakých bezpečnostních složek a hasičů třeba, ale aby sami jako proaktivně něco dělali pro to, aby se něčemu zabránilo. A záleží také na té metodice, jak bude ta metodika vypadat a jak se bude aplikovat. To znamená, aby nezůstalo jenom u toho papíru, ale aby skutečně to šlo takovou nějakou pyramidou odshora dolů.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Dvě školení ročně pro odbornou veřejnost, to je dostatečně intenzivní přístup ke zvyšování bezpečnosti v Česku? To obsahuje ta koncepce.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
To ale ta veřejnost ta to tak příliš neovlivní. Tam skutečně bude záležet na tom, jak třeba ten obchodní dům…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Odbornou veřejnost jsem říkal.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Jo odbornou veřejnost.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Odbornou veřejnost.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
To je věc, třeba se vyškolí, já nevím, nějací krajští koordinátoři a ti potom budou dále školit třeba ty obecní, anebo nějaké resortní…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili je to dost.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Je to otázka, možná co mě na té koncepci trošku zarazilo, že je to pro léta 2017 až 2020. Když vidím, jak se to vyvíjí, jak ti teroristé mění ten způsob toho boje, ještě před rokem jsme o nějakém jaksi způsobu pomoci nákladních vozů nevěděli, tak si myslím, že jako dělat to na tři roky dopředu, že je možná trošku, já nevím, možná nadbytečné, aby to bylo takové nějaké flexibilnější a operativnější, abychom dokázali čelit i nějakým novým hrozbám, které se mohou vyskytnout.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Školení, SMS, komunikace. Je to směr, je to směr?

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Ano, samozřejmě, že ten stát má mít prostě nástroje koordinační, jak rychle informovat veřejnost, pokud se něco stane. Ale je to spíš jaksi to řešení minuta po tom, když se něco takového stane. Tady je klíčová prevence. A nad rámec toho, co už jsem jaksi říkal, že to, co je úplně nejdůležitější…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Co tou prevencí myslíte, jaká prevence?

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
…tak mně tam trochu na tom jako, prevence.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
V tomhle případě.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
V tom smyslu aspoň být schopný trochu odhadnout, která ta měkké cíle jsou pravděpodobnější, které jsou zranitelnější. Třeba v té koncepci tam je to taková trošku jakoby jednoduchá učebnice, kde tam je souhrn všech myslitelných měkkých cílů, prostě od škol až, já nevím, kam, přičemž, pokud pomineme blázny domácí provenience a tam prostě je to většinou nějaký osamělý šílenec, kdy, viděli jsme to třeba v Uherském Brodě, tak to je trošku něco jiného než konfrontace s tím radikálním islamistickým terorismem. A myslím si, že v té koncepci jde především o to druhé. A tam bych očekával větší míru soustředění, kde jsou, řekněme, takové měkké cíle pravděpodobnější jako cíle. Tomáš Pojar tu uváděl ten jeden příklad z té Maiselovy ulici, a to si myslím, že je typický příběh toho, jak se něco dělat by mělo, ale nedělá.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Komunikace, SMS, tady to vidím, komunikace, spolupráce, výměna informací, sdílení dobré praxe, aktivní přístup Policie České republiky k ochraně měkkých cílů, to je ten dostatečný směr. Prevence, je tady dost prevence, to, o čem mluvil Saša Vondra?

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Ta prevence spočívá v tom, abychom měli pod kontrolou nějaké vytipované skupiny možných teroristů nebo lidí, kteří inklinují k nějakému islámskému extrémismu. To je, myslím, základ té prevence. U nás naštěstí nic takového jsme zatím nezachytili. A potom ta prevence, já dám zase příklad třeba z toho Žďáru nad Sázavou. Tam sice šlo o psychicky narušenou ženu, ale ta se dostala do té školy naprosto bez problému, a potom se…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Tam se to zmiňuje ostatně tento případ.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Potom se teprve zavedly nějaké vstupní karty do škol a tak dále. Takže už počítat s tím, abychom ty objekty nějak dokázali chránit, zapojit do toho přímo jaksi uživatele těch objektů. Oni vědí, kudy se tam dá vniknout, jakým způsobem se dá něco obejít a tak dále, tak aby do toho byli vtaženi tady do toho procesu, to si myslím, že je důležité.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Věta z té koncepce. „Vedle využití zbraní přímo samostatnou bezpečnostní službou měkkého cíle nelze ignorovat ani možnost použití zbraně v nutné obraně či krajní nouzi ze strany individuálních držitelů zbraní.“ Má se v Česku podporovat individuální držení zbraní a jejich používání v takovýchto případech?

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Já si myslím, že ta česká legislativa, tak jak to leta upravuje, je jedna z nejlepších v Evropě. Koneckonců i to, že vlastně je tady nejmíň jakoby skoro nejmíň v Evropě vlastně použití střelných zbraní jako původ vražd a podobně, tak jako ta praxe to ukazuje.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale teď se mluví o tom, že by to mělo být víc, více se mají lidi ozbrojovat, více…

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Já si myslím, že především je tu, jako bych řekl, legitimní snaha. To je součást, tak jak já vnímám i ten ústavní dodatek, který teď leží v parlamentu…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Se řeší, ano.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Pan ministr za ČSSD ho jako podporuje a tady pan Bublan z ČSSD bude dělat všechno pro to, aby neprošel. To si myslím, že je jako dobré jako zaregistrovat, že hrají takovou dvojí hru. Ale myslím si, já to vnímám tak, že je to snaha jakoby ubránit ten stav, jak ho máme, protože vlastně ta evropská směrnice nesmyslná, co byla schválena. To je něco podobné řešení, jako já jsem uváděl ten příklad Pražského hradu. Politici jako rychle chtějí demonstrovat, že něco dělají, a napáchají tím víc škody než užitku…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Ale abychom se dostali k podstatě té otázky. Čili zachovat status quo, ne více ozbrojovat lidi, ne jim dávat ústavní právo na použití zbraně v konkrétních případech…

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Já si myslím. U nás je ta legislativa dobře upravená. Více zatáhnout lidi, jako v té éře vlastně jakoby profesionální vojenské služby, více lidi, ty, kteří mají zájem, do toho zatáhnout do systému ochrany státu, si myslím, že je v pořádku, to já už jsem se jako ministr obrany snažil a jsem rád, že se v tom jakžtakž pokračuje. Mimochodem, my jsme o tom nedávno na CEVRO debatovali. Měli jsme takového izraelského experta vlastně, to byla přesně ta otázka, do jaké míry mají lidé nosit zbraně. A on tam pouštěl vlastně velice zajímavý film, kdy v Tel Avivu vlastně byl příklad natočený kamerou v ulici teroristického činu, kdy prostě náklaďák začal najíždět do lidí na ulici, policie široko daleko nikde, a teď vyskočil chlap, který měl zbraň, civilista, a toho teroristu zneškodnil, zachránil několik životů, a to bylo vlastně jakoby v live kameře vidět.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Začnu u té dvojí hry sociální demokracie…

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Ne, to ne.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Jeden ministr to prosazuje, druhý to bude brzdit.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
A tak já jsem třeba členem ústavní komise, senátní komise pro ústavu, a my jsme tam shledali to, že je to trošku nadbytečné, že skutečně ty naše současné zákony umožňují to použití v nutné obraně, v krajní nouzi a tak dále, takže…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Proč mimochodem předpokládá tedy ta koncepce, že to právní prostředí na to vlastně stačí.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Jistě, ano, ale zase vemte si, ono to může být kontraproduktivní, protože budete mít koncert, a teď tam pusťte někoho, kdo má u sebe zbraň, když má zbrojní průkaz. Kde máte jistotu, že to není nějaký terorista, nebo že ten člověk je psychicky na tom dobře a tak dále. Není možné…

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Čili stejná otázka jako pro pana Vondru, více ozbrojovat lidi, podporovat držení a nošení zbraní, nebo ne?

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Já myslím, že u nás je hodně lidí ozbrojených, a použití té zbraně nebo respektive nošení té zbraně je taky nějakým způsobem omezeno a není možné, aby po ulicích jaksi potulovali lidé a všichni byli ozbrojeni a čekali na to, že pojede nějaký náklaďák. To bohužel to…

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Jestli teda na to mohu reagovat, to je zas taková ta demagogie. Samozřejmě smyslem toho ústavního dodatku není, aby lidé nosili na fotbalové utkání zbraně, tam je od toho policie a pořádková služba. Ale smyslem toho je vlastně to ústavně nějakým způsobem zajistit, aby salámovou metodou nenastalo to evropské unijní odzbrojování lidí, ke kterému nakročila tato evropská směrnice, protože to je přesně proti tomu, co ty země, které se nějakým způsobem proti terorismu umí účinně bránit, jako Izrael, to je úplně přesně proti duchu tohohle. A tady já vidím ten ústavní dodatek jakoby, zaručit to právo zbraň držet, aby nebylo oklešťováno, jak se začíná.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
A to právo někdo neruší. Stejně musíte mít doma zbraň uloženou někde v trezoru, zabezpečenou, bez zásobníku a tak dále. Takže jaksi to použití je, takové nějaké aktuální použití je naprosto výjimečné…

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Když vlastně byla ta debata o té směrnice, tak tam komisařka Malmströmová, známe ji, Cecilia Malmströmová navrhovala, naštěstí to neprošlo, že by ty zbraně, které musí mít lidé, co tady mají prostě samozřejmě uložené doma, tak aby je prostě dávali do nějakého centrálního úložiště, a to už je prostě, bych řekl, brutální způsob omezení.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Já vím, ale to neprošlo.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
No, ale byl to návrh evropské komisařky.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Ale zase abychom se zbytečně toho nebáli, protože ta instrukce nebo to, co vyšlo z té komise, tak zase není takové radikální, že by nás odzbrojovalo. Tam se pouze omezuje, já nevím, počet nábojů v pistoli, počet nábojů v té dlouhé zbrani, to není nic zásadního.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Víte, ale já jsem od vás chtěl slyšet, bylo by dobře, abychom měli více zbraní a byli se případně schopni bránit; ne, nebylo by dobře, abychom měli více zbraní? A to bych chtěl od vás slyšet jasné slovo.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
To není primárně o zbraních. Zbraně za nic jako nemůžou ani v tom pozitivním, ani v tom, vždycky ty zbraně používali lidé. Čili aby měli lidé, kteří jsou zodpovědní a hrají podle pravidel, tak aby měli možnost držet zbraň. A dokonce prostě, pokud se dohodneme na nějakých pravidlech hry ji ve vymezených případech i použít, tak ano. Ale z druhé strany samozřejmě není cílem a nesmí být cílem, aby ke zbraním měli přístup šílenci a lidé nezodpovědní. Je to o lidech.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Je to samozřejmě o lidech. Ale u nás máme zbraní poměrně dost na počet obyvatel. Sportovních střelců, myslivců a tak dále, tak ten počet je dostatečně vysoký a já si neumím představit nějakou situaci, že by došlo, já nevím, k nějakému státnímu převratu nebo k něčemu a teď by honem lidé vytahovali svoje zbraně a šli by do ulice něco bránit. To je nepředstavitelné. Takže já tady na to bych nespoléhal, to skutečně ta koncepce také není o tom, že teda se budeme tímto způsobem bránit, a ta koncepce je o tom vytvořit systém a ztížit nebo obtížit to, aby ti teroristé mohli nějakým způsobem zaútočit. To si myslím, to je základ.

Daniel TAKÁČ, moderátor:
Pánové, děkuju za vaši debatu v Událostech, komentářích. Na shledanou.

František BUBLAN, předseda výboru pro bezpečnost Senát PČR /nestr. za ČSSD/:
Na shledanou.

Alexandr VONDRA, bývalý ministr obrany /ODS/:
Hezký dobrý večer.

štítky: # # # # # #