Z médií

Události, komentáře: Evropa ještě zelenější? A dražší?

14. července 2021, ČT 24 / rozhovor v médiích

Evropská komise hodlá zásadně snížit produkci skleníkových plynů a navrhla, jak na to. Zdraží elektřina? A bude auto luxus? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro europoslance a místopředsedu ODS Alexandra Vondru, europoslance Mikuláše Peksu /Piráti/ a ekonoma Štěpána Křečka.

Celý rozhovor s Alexandrem Vondrou můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
A ještě tedy krátké shrnutí představ Evropské komise. Konec výroby aut se spalovacími motory do roku 2035. Ještě 5 let předtím snížení emisí skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Import neekologicky vyráběného zboží má už za 5 let zatížit takzvané uhlíkové clo. A do roku 2030 se mají dvě pětiny energie vyrábět z obnovitelných zdrojů. Evropská komise chystá i rozšíření systému emisních povolenek. Vztahovaly by se i na silniční nebo lodní dopravu, nebo na vytápění. Energetická náročnost vytápění by se měla snížit taky zateplováním a dalšími úpravami budov. A téma teď probereme se dvěma europoslanci, jednak s
Alexandrem Vondrou, místopředsedou ODS a europoslancem, a poté Mikulášem Peksou z Pirátů, také europoslancem. Dobrý večer, pánové.

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Dobrý večer.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Vondro, je to podle Vás cesta k ochraně přírody, anebo, a teď vás budu citovat, ekologicko-ideologické inženýrství?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
No, tohle bohužel není cesta k zelené Evropě. Já myslím, že je to cesta k dražšímu životu v Evropě. Lidé tady budou bohužel vystavení experimentu naprosto unikátnímu, který povede ke zdražení bydlení, topení, svícení, dopravy, potravy. A vlastně my neuvidíme ty výsledky, protože ty emise, které ušetříme, tak Čína vypustí navíc a obávám se, že to povede k destabilizaci, a že lidé se mohou začít bouřit.

Michal KUBAL, moderátor:
Těch 55 % podle Vás, je to dobrý plán, kdybychom měli začít úplně na začátku? Souhlasíte s tím, že by se měly snížit emise o tolik?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Není to, já jsem hlasoval proti tomu, když se projednával klimatický zákon, protože mi to připadalo příliš drakonické. A teď ty normy, zejména to jaksi rozšíření toho systému emisních povolenek i na bydlení a dopravu, bude mít neobyčejné dopady na topení, na rekonstrukce těch domů vynucené vlastně, přičemž samozřejmě to zdražování emisních povolenek i tam, kde už dneska se používají, to je také v tom plánu, tak samozřejmě zdraží i stavební materiály a nebude to fakt jednoduché. To jako, myslím si, nás čekají těžké doby.

Michal KUBAL, moderátor:
Vy jste na poslední kongresu ODS přišel s tím, že chcete vrátit téma ochrany životního prostředí zpátky do cílů konzervativních politických sil. Jak to tedy dělat jinak, ale tak, aby to opravdu zafungovalo, aby to nebyla počítání ptáků a kontrola hnízd?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ne, my jsme měli dneska Franze Timmermanse, který to představoval v našem výboru v Evropském
parlamentu a já jsem tam jako koordinátor za naši frakci měl vystoupení, na které on koneckonců třikrát zareagoval, na rozdíl od mnoha jiných, kde vůbec jako jim přešel takovým jako ignorantským mlčením. A já jsem říkal, že ten Green Deal má ještě další 3 nohy kromě té dekarbonizační. Je tam vlastně cesta k zelenějšímu zemědělství. Je tam cesta k ochraně přírody, udržování biodiverzity, lepšímu nakládání vody s krajinou. Je tam i cesta k cirkulární ekonomice. A to jsou všechno věci, které já jsem schopen podpořit a tato opatření by měla daleko rychlejší efekt na zelenou Evropu a přinesly by daleko menší náklady. Jenomže bohužel tady je oddalují, zatímco urychlují to dekarbonizační šílenství, které nebude mít žádné pozitivní dopady, znovu říkám, protože Čína doplní to, co my ušetříme na těch emisích.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Pekso, je to podle vás cesta do pekel, anebo naopak cesta, jak se tomu budoucímu možnému peklu vyhnout?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
V první řadě je to věc, kterou jsme se zavázali udělat jakožto Evropa i jakožto Česká republika. Rozhodně to není cesta do pekel. Pan Vondra tady systematicky ignoruje globální závazek, který vyplývá z Pařížské klimatické smlouvy, pod kterou je mimochodem podepsaná právě i ta zmiňovaná Čína. To znamená, my pouze plníme svou část té dohody, která padla, platí v globálním měřítku a týká se všech států světa. Snižovat emise by měli všichni. Tohle je pouze konkrétní realizace, jaká funguje v rámci Evropské unie. Já bych chtěl zdůraznit k tomu cíli 55 %, že on vlastně zas až tak ambiciózní není, protože se nejedná o snížení oproti dnešnímu stavu, ale oproti roku 1990. To znamená, že my už jsme oproti tomu roku 1990 o nějakých 35 % snížili a v podstatě ten menší kus té cesty je před námi. Tedy rozhodně se nejedná o cestu pekel, v podstatě realistický způsob, jakým naši planetu zachránit před těmi klimatickými změnami, které se projevují nejenom vlastně v české krajině tím odlesňováním, tím suchem, jsme tady teď měli tornádo, tak prostě nejenom v české krajině, ale vlastně po celém světě.

Michal KUBAL, moderátor:
Dělají podle Vás ty, ti hlavní znečišťovatelé, to jsou zejména ty rostoucí země, Čína, Indie, ale také Spojené státy, stejně nebo dost, aby to vyvážilo to, k čemu se teď zavázala Evropa?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
To je samozřejmě těžké hodnotit. Já třeba vnímám pozitivně to, že Čína je jedním z největších producentů, vlastně největším producentem, momentálně, solární elektřiny. Čína stanovila svůj vlastně termín pro uhlíkovou neutralitu na rok 2060. V danou chvíli si myslím, že něco jistě dělají, každopádně s tou aktivitou, jakou máme v Evropě, to, pravda, souměřitelné není. Zároveň si myslím, že určitě je rozumné být v té ochraně klimatu, ten, kdo určuje směr. To znamená, vytváří ta opatření, která pak budou napodobována, protože to nám koneckonců dává tu největší flexibilitu a možnost vlastně mluvit do toho, jakým způsobem to má fungovat.

Michal KUBAL, moderátor:
Neznevýhodní to po tu dobu, než tedy budou následovat ty další evropské společnosti na tom globálním trhu v konkurenci?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
To určitě ne právě proto, že ta dohoda je globální a právě proto, že se jí zavázaly dodržovat všechny země, tak se to týká přímo všech. Samozřejmě počítá se s tím, že by nějaká země se rozhodla od ní odchýlit. Právě proto je tam ten mechanismus toho uhlíkového cla, který má právě kompenzovat ty situace, kdyby vlastně docházelo k přenášení těch uhlíkové náročnějších výrob právě do zemí, které by to ignorovaly. To znamená, na tohle je myšleno, ale myslím si, že to nebude třeba, protože ten závazek je skutečně globální a jsou do něj zapojeni všichni.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Vondro, ta cla, velmi často se mluví o tom, nakolik budou skutečně fungovat, nebo nakolik to rozpoutá další eventuální celní válku, kterou jsme zažili v posledních letech i mezi Spojenými státy a Evropou. Budou podle vás fungovat jako nástroj, aby i další firmy v dalších částech světa byly donucené? Přeci jenom Evropa je největší trh světa.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
No, tak ta cesta k těm clům je vynucená evropským průmyslem, protože kdyby při vlastně implementaci těchhle těch opatření se nepřistoupilo k těm clům, tak veškerý průmysl uteče do Číny, Indie a jinam. A tím pádem by tady lidi nejenom platili daleko víc za všechno to zboží a ještě by přišli o práci. Čili je to vynucená, logická věc v tomto kontextu, ale já jenom upozorňuju, že není domluvená, že ji teprve Evropská unie bude muset prosazovat na půdě světové obchodní organizace a že to prosazování nebude jednoduché. Povede k obchodním válkám. A pokud to vůbec prosadí, tak jedině za cenu, že skončí i to stále ještě dnes platné přidělování emisních povolenek zdarma části průmyslu v Evropě, a to samozřejmě povede k dalšímu zdražení. Myslím Frans Timmermans přijíždí teď do České republiky. Bude v Praze a v Ostravě, a já taky doufám, že se tam setká s odborářema, nejenom s nějakou hrstkou inovátorů, aby on lízal tu smetanu, a ti ostatní pak tady jaksi sklízeli ty náklady.

Michal KUBAL, moderátor:
Automobily do roku 2035 bez spalovacích motorů, tedy nově vyrobené. Berete to jako šanci na technologický rozvoj?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ale no tak, je to zase vynucené tím. Podívejte, německé automobily jsou dneska světově konkurenceschopné stále ještě díky té jemné mechanice spalovacích motorů, kterou Němci dokážou. Teď, když se přejde na elektromobilitu, tak ten automobil sám je vlastně taková pouťová hračka, čili tam jako nepotřebujete žádnou moc velkou inovaci, a všechno to stojí jednak na bateriích a na tom softwaru. A to jsou odvětví, kde Asie už má ohromný náskok. Čili podle mě to povede k tomu, že vlastně se to inovační těžiště přesune jenom víc jaksi na východ a Němci tady v zájmu záchrany planety a cesty příkladem se vzdají vlastně své špičkové konkurenceschopnosti v oblasti, kde ji dneska ještě mají.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Pekso, Vy jste viditelně nesouhlasil.

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
No, já myslím, že by bylo dobrý občas si s těma zástupcema těch automobilek promluvit. Ono je vlastně na tom návrhu té komise nejvíc překvapující to, že to má být až tak pozdě, že to přišlo až teď, protože ty automobilky s tím poměrně dlouhou už spočítali, že něco takového přijde a poměrně dlouho se na to připravovaly. Takže oni jako v podstatě plán přechodu na elektromobilitu mají. A není to, kolega Vondra tady kroutí hlavou, to není nijak překvapující. Prostě tenhle ten tlak, aby diesely byly vlastně vyfázované, tady je už řadu let. Evropská komise to nedělal úplně původně z vlastní iniciativy. Ona k tomu byla vyzývána skupinou západoevropských států, což jsou právě ti, kam vlastně většina českých automobilek exportuje. To znamená, že kdyby se na to české automobilky nepřipravovaly, tak si myslím, že by to bylo skutečně hodně strategické uvažování z jejich strany, a ta technologie na to vyvinutá je, samozřejmě se stále zlepšuje. Myslím si, že je to velká příležitost do toho dalšího rozvoje zároveň investovat, protože na rozdíl od takových těch tupých investic, kdy se lejou peníze do další a další řepky, do biopaliv, tohle je vlastně cesta, jak podpořit tu nejmodernější část toho evropského technologického sektoru, vlastně to, co se rozvíjí, vlastně to know-how, které tady zůstává. Takže já bych to určitě nezatracoval. Myslím si, že je to opravdu příležitost, ale skutečně pro ty, kteří dokážou myslet dopředu a ne pro ty zpátečnické.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Vondro, dal jsem, dal jsem šanci. Dám šanci i Vám na reakci. Jenom připomenu, Velká Británie v čele konzervativci. Chce ke stejnému kroku přikročit v roce 2030?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Tak, tak.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ano, protože oni žádné automobily se spalovací motory skoro nevyrábějí. To je vlastně země, která to dováží.

Michal KUBAL, moderátor:
Oni nevyrábějí skoro žádné automobily.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
A to, že nakonec Volkswagen dneska na tom jede taky. No samozřejmě, ten big business prostě dostane slib vlastně monopolního, přísně regulovaného prostředí, čili nakonec on si z toho ten zisk vymačká logicky, ale kdo to zaplatí, je ten zákazník. A já myslím spíš na lidi, než na ten velkej byznys tady v tomhle. A byla-li řeč o tom přimíchávání řepky do paliv, tak to taky začínalo, kdy Evropa šla příkladem, taky si na tom ten velkej byznys, jako Babiš, mastí kapsy a zákazník pak platí ty účty na pumpách. Bude to úplně stejný. Místo toho aby se umožnila prostě konkurence, dala šance i syntetickým palivům, dala šance i Britům, tak se prostě uzavře, prostě systém na jedno jediný řešení a zákazník zaplatí.

Michal KUBAL, moderátor:
Pane Pekso, nestane se auto, létání, prostě drahým luxusem tím vším, co teď tady Evropa prosazuje?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Myslím si, že naprosto ne. Zase kolega Vondra to dezinterpretuje. Já to chápu, toho komisního textu bylo poměrně hodně, ale tam se mluví o bezemisních řešení, takže já si myslím, že vedle té elektromobility má určitě svoje místo například vodíková mobilita. Projeví se to tam. Nemyslím si, že by to byl nějaký drahý luxus, jak tady už bylo řečeno, než kolega Vondra začal popírat, že příslušné automobilky jsou na to připraveny. Připraveny na to jsou. To znamená, že ta technologie se vyvíjí a prostě jí nasadíme. Není na tom co řešit.

Michal KUBAL, moderátor:
Jak vidíte další prosazování, protože tohle je návrh komise. Musí se vyjádřit členské státy. Musí se samozřejmě, projde to nějakou debatou v Evropském parlamentu. Vidíte, že ten text se bude zásadním způsobem měnit, anebo vidíte spíš jako, že to je už domluvenou a budou tam jenom drobné detaily, pane Pekso?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Myslím si, že to určitě projde. Tohle je v podstatě ekvivalentní normálnímu legislativnímu procesu, jaký probíhá, řekněme, na úrovni České republiky. V podstatě, jako by vláda předložila návrh, který předkládá Evropská komise. Ten teďka půjde do parlamentu. Bude normálně předmětem připomínkování. Bude procházet těma výborama. A já předpokládám, že ohromná hromada těch čísel se ještě může změnit, jo. To je prostě věc politické debaty a je úplně normální, legitimní o tom debatovat, takže tak, jak to komise předložila, bych to rozhodně nebral jako vytesané do kamene.

Michal KUBAL, moderátor:
Pana Vondro, vrátím se vlastně k tomu, co jste naznačil na začátku, to znamená ty zbylé 3 nohy. Třeba neochota víc šlapat, kdybych použil Váš slovník v těch zemědělských otázkách a podobně. Je to záležitost tradiční lobby, řekněme, například francouzských zemědělců silných, silných zemí, versus zemím, kde ten průmysl není tak silný, anebo je to špatná interpretace?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
No, tak ve hře jsou různá lobby. Ale rozumíte, tady se postupuje rychle, protože ty lobby těch velkých byznysů jako Volkswagen si prostě jednoduše koupíte, a pak vlastně vlády přesto dotlačíte, aby buď nějakej ten nákup elektromobilů dotovaly, anebo aby to zaplatil ten koncový zákazník. Kdežto v případě třeba cesty k tomu ohleduplnějšímu, méně průmyslovému zemědělství, kterou bych já za ni moc plédoval k cestě k lepšímu nakládání vodou s krajiny a podobně, tak tam máte, zejména na západě, proti sobě miliony sedláků, který samozřejmě si žádný změny nepřejou. A jakmile jim ty změny někdo nabízí, tak oni vezmou prostě traktory, vidle a hnůj a jdou do ulic. Čili toho se Frans Timmermans samozřejmě obává. Tam mají prostě s tím zkušenosti, a proto to odkládají. Zatímco tady, kde koneckonců Holandsko na tom vydělá, protože to je větrná země a všechnu energii budou mít prostě z těch větrníků, ale to, že u nás ty geografické podmínky jsou úplně jiný a doplatíme na to, stejně tak jako další středoevropské země. Jako my jsme měli vážný problém a bude se, budeme se tím muset zabývat a jako bohužel, většina těch aktů vůbec ani nepůjde do českého
parlamentu. Čili v Evropském parlamentu ta většina proto už dneska je, tam jako žádné korektury mírně zmírněny nebudou. Jediná šance je prostě dát dohromady skupinu států v Evropské radě.

Michal KUBAL, moderátor:
Takže čekáte další rozdělení tentokrát ne podle, řekněme, uprchlických kvót, ale podle Green Dealu?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
No, nejenom to. Já bych se možná nedivil, i kdyby některé země, které s tím budou mít problémy, se začaly obracet k referendům a podobným věcem, protože to samozřejmě je prostě věc, která ovlivní životy lidí na dlouhou dobu dopředu a poměrně dost razantním způsobem a ten demokratický deficit, myslím, budou se snažit někteří korigovat.

Michal KUBAL, moderátor:
Alexandr Vondra a Mikuláš Peksa, europoslanci. Pánové děkuji. Určitě to není naposledy, kdy jsme se na toto téma slyšeli a viděli. Díky, hezký večer.

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Děkujeme.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Díky. Dobrou noc.

štítky: # # # # # # #