Z médií

Události, komentáře

7. listopadu 2022, ČT 24 / rozhovor v médiích

Česko i EU na klimatické konferenci v Egyptě zastupuje premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj je společenství na cestě k tomu, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním světadílem. Zátěž ale nesmí nést a platit sama. Takzvaný balíček Fit for 55 má podle Evropské komise snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 procent.

Celou debatu s Alexandrem Vondrou můžete zhlédnout na ČT24.

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Událostech, komentářích uvedl, že shoda na balíku existuje, vylaďování kompromisu mezi členskými státy a Evropskou komisí je ve finální fázi. Ovlivňuje to podle něj energetická krize, válka na Ukrajině i Green Deal, což je prý politicky citlivá věc. „V ODS se o tomto tématu mluví společným jazykem, ale český premiér jel do Egypta také z titulu předsedající země EU. On tam má na triku reprezentovat celou sedmadvacítku, dělá to velice profesionálně a gentlemansky,“ sděluje Vondra.

Přepis debaty:

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Česko i Evropskou unii na konferenci zastupuje premiér
Petr Fiala. Podle něj je společenství na cestě k tomu, aby se Evropa stala do roku 2050 oním prvně klimaticky neutrálním světadílem. Zátěž ale nesmí nést a platit sama.

Petr FIALA, premiér ČR a předseda strany /ODS/:
To je důležité jednak proto, abychom vůbec byli schopni s klimatickou změnou něco udělat, ale také proto, aby tu veškerou zátěž, kterou to znamená, nenesly na sobě jenom evropské země, ale rozložili jsme je celosvětově. Nelze, aby to zasahovalo jenom český a evropský průmysl a evropskou ekonomiku. Toto téma také zmíním ve svém zítřejším projevu na plénu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Našimi dalšími hosty jsou Alexandr Vondra, europoslanec z ODS a taky její místopředseda, pěkný večer.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Hezký večer z Bruselu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A do Bruselu, tamtéž tedy zdravím taky Mikuláše Peksu, který v Evropském parlamentu zastupuje Piráty. Dobrý večer i vám.

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Dobrý večer vám i divákům.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Vondro, členské země tedy nejsou úplně zajedno. Část jich má za to, že je potřeba co nejrychleji přijmout ten balík Fit for 55. Další to vidí podstatně střízlivěji už vzhledem k současné situaci. A výsledkem je formulace, že Evropská unie svoje závazky přehodnotí, jakmile to bude možné. To mi trochu připomíná ten Cimrmanův krok stranou, vám též?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já teď nevím přesně, kterou větu tady myslíte, z čeho ji čerpáte. Máte na mysli členské země Evropské unie?

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ano, samozřejmě.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
V zásadě ta shoda tady na tom balíku, který se jmenuje Fit for 55, existuje, protože vlastně už dříve bylo dosaženo shody nad Green Dealem i tím klimatickým zákonem. A tady se vlastně jedná o to praktické naplňování. A ta jednání, to znamená vyvažování vlastně kompromisu mezi členskými státy a Evropským
parlamentem a Evropskou komisí, je v jakési finální fázi. Některé věci už dojednány byly. To je třeba otázka automobilů a některé věci. Ta jednání vrcholí, asi to nejdůležitější je ta reforma systému obchodování s povolenkami. Samozřejmě, že to výrazně ovlivňuje ta stávají situace v souvislosti s energetickou krizí a válkou na Ukrajině, protože na tom dramatickém nárůstu cen energií a dalších životně nezbytných komodit jako třeba i potravin, tak samozřejmě je důsledkem jednak té války, ale také do značné míry Green Dealu. A to je samozřejmě věc politicky velmi citlivá. Já jsem teď poslouchal samozřejmě se zaujetím rozhovoru pánů klimatologů, a Václava Cílka já mám rád, vážím si ho, ale samozřejmě představa, že politici demokratických budou, v zemích budou kandidovat s programem a bude hůř a lidé je s takovým programem zvolí, tak to je samozřejmě asi představa politicky velmi naivní.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Já se omlouvám, že vám do toho vstupuji, chtěla bych nechal teď reagovat taky pana Peksu. Zajímá mě z vašeho pohledu, má Evropská unie na to vést dvě války současně – proti Putinovi a proti uhlíku?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Z mého pohledu je to ve skutečnosti pořád ta samá válka. To, co nám dělá Vladimir Putin, je, že on nás odříznul od zdrojů fosilních paliv, které jsme do té doby používali. A to, co my si připouštíme v boji proti té klimatické krizi, je, že se musíme na té závislosti na fosilních palivech zbavit. Takže tohle pořád ten samý problém prostě, nemůžeme pálit další věci, protože kromě toho, že tím financujeme Putinovu válku na Ukrajině, tak tím ničíme naše planetární klima. V tomhle tom jsem rád, že ten balíček Fit for 55 už dospěl za finální schvalovací fáze, takže v podstatě ta legislativa, o které se bavíme, že by ten problém měla vyřešit, tak bude dotažena českým předsednictvím. Já jsem rád, že právě Češi budou ti, kteří vlastně tohle to klimatické úsilí Evropské unie, a de facto tím celého světa vlastně vedou.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Vondro, část ODS mluví právě o Green Dealu jako o vlastně neuvážených možná až hysterických krocích zelené lobby, které vedou k enormnímu růstu cen, ale premiér Petr Fiala do Egypta jel právě posuny v tom balíků Fit for 55 prodávat. Tak máte pocit, ptám se vás, protože jste z téže strany jako premiér, že v ODS se o tomto tématu mluví společným jazykem?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ale tak samozřejmě, že v
ODS se o tomto tématu mluví společným jazykem. Ale český premiér Petr Fiala jel do Egypta také z titulu předsedající země v Evropské unii. Čili on tam skutečně má na triku reprezentovat celou sedmadvacítku. Dělá to, bych řekl velice profesionálně a gentlemansky. A mimochodem skutečně některé ty klíčové fily, se skutečně jako dodělávají za českého předsednictví bych řekl i s velkým posvěcením možná některých těch zemí, které jsou velmi ostražité, nebo ty drastické změny mají na jejich ekonomiky vlastně negativní dopady. Třeba Polsko nebo koneckonců i Německo svým způsobem na rozdíl třeba od zde řečeného Dánska, které na tom zcela jistě vydělá díky své geografické poloze a expozici v Severním moři, kdy pro něj ty větrníky jsou samozřejmě ultra výhodné. Norsko jakbysmet. Zase v těch nekonečných zásobách vodní energie. Tak právě ty země, které s tím mají problém, tak si celkem přejí, aby některé ty fily byly dokončeny ještě za českého předsednictví, protože po nás nastupuje Švédsko, které často má, bych řekl, radikálnější zelený pohled na ty věci. A příklad můžu říci právě ta legislativa o emisích z automobilů, protože díky tomu, že se to dotahovalo do českého předsednictví, tak tam vznikl ještě ten prostor do budoucnosti, aby kromě elektromobility bylo možno sázet třeba i na syntetická paliva, tím pádem by v zimě nemusely skončit spalovací motory.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Pekso, klimatické peníze, neboli jinými slovy řečeno, transfer peněz z bohatého severu na ten chudších jih. Podle místopředsedy Evropské komise Franze Timmermanse předloží Evropská unie nápady. Ale ty dotčené země chtějí záruky a chtějí závazky. To je trochu rozdíl. Podle vás mělo by to být pevně stanoveno jako povinnost?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Já si myslím, že už to padlo velmi dobře v té vaší reportáži. Tam samozřejmě velmi závisí na tom, s kým na druhé straně spolupracujeme. To znamená, jestli funguje právní stát v těch zemích, se kterými se chystáme spolupracovat. My jsme si všimli v Evropě při mnoha příležitostech, že i tady máme občas problém udržet řádné fungování právního státu a zajistit, aby peníze, které posíláme do různých zemí, ať už je to třeba Polsko nebo Maďarsko, skutečně proudily do těch projektů, které pomůžou občanům nebo pomůžou klimatu a neskončily snad jaksi v kapsách místních jaksi oligarchů a korupčníků. Takže tenhle ten problém v bledě zeleném, samozřejmě řešíme i ve vztahu k tomu globálnímu jevu a snažíme se mu předejít. A tady se přiznám, že byť si myslím, že Evropská unie by určitě něco dělat měla a měla by se snažit změnit situaci tam, tak si myslím, že by si měla dohlédnout na to, aby ti partneři, se kterými spolupracujeme, skutečně pracovali s ohledem na právo zákony, a aby nedocházelo, řekněme, k tunelování těch peněz. Takže byť si myslím, že ty peníze by měly být vynaloženy, myslím si, že by taky měly být velmi, velmi dobře kontrolovány.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
My jsme ale od premiéra slyšeli, že to Evropa v žádném případě nemůže platit sama. Jak vidíte ochotu takových těch velkých znečišťovatelů, mluvím o Číně, o Spojených státech, o Brazílii, na tomto se podílet?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Já si myslím, že všichni tito velcí znečišťovatelé si uvědomují nebo si velmi brzo budou muset uvědomit, že ta planeta je vlastně z jejich pohledu malá. To znamená, že pokud Evropa, Čína nebo jakákoliv taková velmoc se rozhodne na tomto úsilí nepodílet, tak to skutečně jaksi může vést k velkým škodám celoplanetárně v horším případě třeba i k vyhnutí celého druhu Homo sapiens. Takže já si myslím, že tady bohužel nelze couvnout, protože všichni jsme už tak významní hráči v tom celém, v té celé debatě, že prostě se nemůžeme držet zpátky, protože ta licitace se nedá bez žádné z těchhle těch velkých hráčů dotáhnout do zdárného konce.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Vondro, ještě jedno téma, volby ve Spojených státech. Jak je sledujete, byl jste tam velvyslancem, byť je to už celkem dávno. Jaká máte očekávání a měla by Evropa a Česko spolu s ní si přát, aby ty volby nějak konkrétně dopadly?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já nevím, jestli… volby uprostřed toho prezidentského období bych řekl až na některé výjimky, jako to byla vláda George Bushe mladšího, kdy to ovlivnily ty útoky 11. září, tak bývá téměř železným pravidlem, že těch midterm elections do Kongresu ta politická strana prezidenta většinou brutálně ztrácí a prezident pak se musí posunout k výrazně jakoby do středu. Tohle se stalo Billu Clintonovi, tohle se stalo Baracku Obamovi, stalo se to i Donaldovi Trumpovi. A z těch předpovědí minimálně pokud jde o volby do dolní komory Kongresu, to znamená Sněmovny reprezentantů, tak ty předpovědi tu mluví o tom, že by měli tu většinu získat Republikáni místo Demokratů, kteří ji mají nyní. Což na jedné straně myslím existují určité třeba obavy, jestli to nemůže vést k nějaké změně politiky na Ukrajině. Tam já si myslím, že ne, že tohle zůstane skutečně v rukou prezidenta. Joe Biden tu politiku myslím nyní měnit nebude. Ale určitě to ovlivní, pokud Republikáni vyhrají, tak to uvolňování peněz mimo jiné právě na tyto projekty, které se týkají globálních klimatických změn. A tady jako bych řekl, že moje skepse je ještě větší než Mikuláše Peksy. Myslím si, že v Egyptě vlastně žádná dohoda v tom smyslu placení za ty chudé země nebude. Je to domácí problém jednak pro Západ, protože vlastně politicky čelí těm stoupajícím cenám energií všude, je to i ve Spojených státech, kde tohle je velké politické téma. A určitě to bude mít vliv na ten volební výsledek také včetně ceny benzínu a nafty. A je to pak samozřejmě i ten problém té kontroly v těch přijímacích zemích, tady bych řekl podepisuju to, co tady zaznělo. Zejména v Africe, je to velký problém vlastně korupce a zneužívání takových prostředků. A teď tu máme prostě ty státy, ty jiné velké mocnosti právě jako Spojené státy, Čína, Indie, které by se na tom nějakým způsobem měly podílet taky a myslím ony tak buď činit nebudou, anebo tak budou činit jako Čína, to znamená, ale v zásadě takovým tím velmocenským koloniálním způsobem, jak to předvádí v Africe, aby to bylo výhodné především pro ni.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Rozumím a děkuju. Pane Pekso, podle vás výsledek těch voleb, jejichž hlavní den je zítra, může to nějak změnit postoj Spojených států k těm klimatickým tématům? Máte tutéž obavu jako pan Vondra?

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Já nepochybně vnímám, že ta Republikánská strana je poměrně v rozkladu. Pokud jsme zvyklí vnímat demokraty jako tu proevropskou stranu, tak uvnitř těch republikánů se objevují různé izolacionistické tendence. A tendence vlastně jako třeba popírat tu globální klimatickou změnu tam nepochybně jsou. To znamená, že pokud se dostanou republikáni k moci, tak to samozřejmě bude problém, byť ta strana je značně heterogenní a dělat nějaké všeobecné závěry o tom, co by mohla chtít dělat jako celek, je obtížné. Každopádně z praktického hlediska, z pohledu celého, řekněme, lidstva i z pohledu Evropy, pro kterou je Amerika pořád jaksi spojencem, by nepochybně bylo nepopsatelné lepší, kdyby zvítězili v těch volbách Demokraté.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pánové, oběma vám děkuji, že jste byli našimi hosty. V případě pana Vondry se omlouváme za krátkodobě zhoršenou kvalitu zvuku. Díky.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Děkuji. Na shledanou.

Mikuláš PEKSA, europoslanec /Piráti/:
Děkujeme za pozvání.

štítky: # # # # # # # # #