Z médií

Události, komentáře: Výročí Schengenu

26. března 2020, ČT 24 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČT24 byl europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Celý rozhovor s Alexandrem Vondrou můžete zhlédnout na ČT24.


Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A o Schengenu se budeme povídat s europoslancem občanské demokracie
Alexandrem Vondrou. Dobrý večer.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A Alešem Chmelařem, náměstkem ministra zahraničních věcí. Dobrý večer.

Aleš CHMELAŘ, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí /ČSSD/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Z ČSSD. Pane Vondro, když se podíváte tady na tu fotku za námi, ta je z doby, kdy jsme tedy do Schengenu vstupovali, ministři vnitra Ivan Langer a Robert Kaliňák odstraňují tu hraniční závoru, s jakým pocitem se na ni díváte a v době, kdy, když jsme vstupovali do Schengenu, tak vy jste byl, pokud se nepletu, ministrem pro evropské záležitosti.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Já jsem byl místopředseda vlády pro evropské záležitosti a společně právě s
Ivanem Langrem a Mirkem Topolánkem, premiérem, jsme o to hodně usilovali a považovali jsme to za obrovský úspěch, když se nám to v roce 2007 podařilo, protože nepochybně volný pohyb lidí, ta propustná hranice, volné, stejně jako ty 3 další svobody, pohyb zboží, služeb, kapitálu, to jsou po mém soudu ty největší hodnoty, na kterých evropská integrace stojí. A to, co vlastně i nám, bych řekl, přineslo největší prostě.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Napadlo vás někdy, že se dožijete situace, kdy ta omezení budou taková, jaká je vidíme v současné době?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Tak, že budou takhle drastická, dramatická, mě samozřejmě nenapadlo. Ale zároveň už, když se to tehdy dojednávalo, tak se samozřejmě předvídaly určité situace bezpečnostního typu, prostě krizové momenty, kdy ty hranice se na čas prostě nějakým způsobem uzavírají nebo aspoň ten pohyb se kontroluje. To jsme zažili několikrát. Zažili jsme to v době migrační krize. Němci to aplikovali, když měli mistrovství světa ve fotbale, pokud si dobře pamatuji. Ale že to bude samozřejmě až takový lockdown, jak se říká, to mě samozřejmě nenapadlo. Ale myslím si, že teď je to potřeba, že v tomto smyslu to rozhodnutí naprosto chápu a vláda jednala správně. Ale důležité je teď začít už se bavit s Evropskou unií o tom, co začít dělat k tomu, aby se někdy ten stav dostal do normálu, protože ta cesta k tomu vůbec nebude jednoduchá.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Chmelaři, vy jste už z generace, která volné cestování, volný pohyb považuje za naprostou samozřejmost a hojně, hojně ji využívá. Ta momentální omezení opravdu spíš připomínají dobu, kdy vy jste se narodil na sklonku totality, zdá se vám to divné i vám?

Aleš CHMELAŘ, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí /ČSSD/:
Divné to samozřejmě je, ta celá situace je extrémně vyhrocená a ta urgence a rychlost, s jakou se uzavíraly ty hranice, tak je opravdu bezprecedentní. Ale není to úplně nová situace v tom smyslu, že zavírání vnitřních schengenských hranic tak je předpokládáno smlouvami, je předpokládáno schengenským kodexem a ta možnost zde je a státy ji mimo jiné využívaly například během migrační krize, zvláště, co se týče směru z jihovýchodu na severozápad. Takže nějaké instrumenty pro to zavírání v podstatě máme. Evropská komise tedy tyto věci musí koordinovat, ale na druhou stranu ten rozsah a opravdu intenzita těch kontrol, a to omezení, tak je bezprecedentní.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A jak složité, to je ta otázka, kterou vy jste, pane Vondro, nastolil, jak složité bude všechny ty současné bariéry zase odstranit a platí, že čím déle budou trvat, tak tím to bude složitější?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
No čím, já si nemyslím, že to je o nějaké vůli nebo nevůli. Je to prostě…

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Čím déle budou muset trvat.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
… dáno s tím, jak se vlastně jednotlivé členské státy budou schopny vypořádat s tou virovou epidemií, protože je to kvůli ní, jakmile zmizí virus, tak můžeme otevřít hranice. Ale tady, já jsem dneska, my jsme měli zasedání pléna Evropského
parlamentu, historicky vlastně první jako to bylo na dálku, maily jsme hlasovali, dokonce i docela důležité věci, které finančně pomohou i České republice. Já jsem zároveň na tu dálku písemně interpeloval komisařku Kyriakidis pro zdravotnictví, protože si myslím, že Unie a komise zvlášť zaspala 2×. Teď to pracně dohání. Shání nějaké zdravotnické pomůcky, to myslím, že stejně je pozadu za Čínou a moc toho nesvede. Ale kde by mohla a měla prostě podle mého soudu nějakým způsobem konat, jak se z toho vlastně dostat ven, je testování, testování, testování a trasování těch lidí. Prostě to, co třeba mimochodem pan profesor Prymula, tady jako mluví o té inteligentní…

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ale teď je otázka, jestli v této fázi té nákazy je to ještě vůbec reálné.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Ony to jsou citlivé věci třeba to trasování, že jo, to znamená sledování vlastně těch nakažených lidí přes mobil, tak to souvisí s GDPR a podobně. Ale já, který jsem 3× opatrný, tak si myslím, že tady to má být s tím informovaným souhlasem. Ale dokud ostatní země, ostatní země vlastně se nevydají cestou tohohle toho jaksi inteligentního kontrolování té virové epidemie, tak si myslím, že se těch hranic jen tak otevřených nedočkáme. Čili není to sice v kompetenci Komise, ale měla by prostě nějakým způsobem se snažit aspoň nějakou metodickou koordinaci tak, aby to zvládaly ty ostatní aspoň tak, jak se vlastně představuje nám tady, a to si myslím, že zatím tak bohužel není.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Chmelaři, ukazuje podle vás ta virová krize, to bude jednodušší, zranitelnost globálního světa, a to, že vlastně v rámci bezpečnosti nebo možná iluze bezpečnosti jsou lidé ochotní se spousty věcí vzdát, včetně volného pohybu, protože například, když se STEM ptal, tak vyšlo, že vlastně trvalejší podoba těchto omezení na hranicích a toho volného pohybu by nevadila 33,5 procentu lidí v Česku?

Aleš CHMELAŘ, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí /ČSSD/:
Určitě to ukázalo ta celá virová krize, tak ukázala na to, jak křehký je globalizovaný svět ve skutečnosti. My jsme tady měli už jednou koronavirovou krizi v roce 2003 ve chvíli, kdy SARS tedy se rozšířil v jihovýchodní Asii, ale bylo to i proto, že ten počet letů a zkrátka ty ekonomiky nebyly tak propojené, bylo to i proto, že se to podařilo udržet v podstatě pouze v Asii. A pak tam byly ještě samozřejmě parametry toho viru, který byl méně nakažlivý. Ale ukazuje to, že zkrátka nebyli jsme, nejsme připraveni na všechno. Co se týče intenzity cestování, tak tohle opravdu překvapilo všechny, rovněž to ukázalo na propojenost ekonomiky, která je velmi křehká, že jakmile přestanou jezdit včas kamiony, tak všechny Just in Time a všechny vymoženosti vlastně ty logistické, tak začínají postupně kolabovat. A pak to, co ohledně tedy toho omezení cestování a nějaké percepce občanů, tak si myslím, že určitě dočasně to lze nějakým způsobem skousnout. Ale myslím si, že dlouhodobě by podobně jako karanténa dopadala na lidi, ať už psychologicky nebo jinak a že by to bylo určitě špatně z hlediska ať už rozvoje naší ekonomiky nebo společnosti.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Takže k těm například, k takovým těm zeleným pásmům nebo zeleným koridorům pro kamiony byste se klonil, aby mohly volně alespoň ty kamiony volně putovat přes hranice?

Aleš CHMELAŘ, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí /ČSSD/:
Kamiony už dnes ještě stále volně putují, samozřejmě jsou kontrolovány někdy více, někde méně. Ty fronty se z naší strany tvořily zejména na hranici s Polskem, ještě větší z Německa do Polska, ale ty věci se dají řešit a například pro potraviny a pro živá zvířata, tak se vytvářely opravdu ty rychlé cesty. Takže byl to spíš logistický problém ze začátku. Kamionová doprava pokračuje a musí pokračovat. Jsou problémy s včasností dodávek kvůli těm kontrolám, zvlášť když kontrolují medikálně, lékařsky tedy jednotlivé řidiče. Ale s tím se dá žít, je to pouze nějaká destrukce, která je mnohem menší, než to, co přichází do ekonomiky se snížením vlastně celkového obratu ekonomiky, toho, že jsou zkrátka obchody zavřené a že někteří lidé jsou v karanténě.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Jak se tohle, pane Vondro, koordinuje na jaksi úrovni europarlamentu, Evropské komise a prostě té bruselské úrovně, jejíž jste dnes součástí?

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Volný pohyb zboží je skutečně v kompetenci Evropské unie, proto Komise sice pozdě, ale přece apelovala na to, aby se aspoň umožnil průjezd těch nákladů. To nepochybně je důležité a státy by na to nějakým způsobem měly reagovat na ty zelené pásy, protože ty 40kilometrové fronty, to je prostě absurdní. Ale není to o tom pohybu lidí, to vlastně jako je ta druhá, to je spíš o pohybu vlastně zboží a lidí, kteří ho převážejí. Myslím si, já teda nejsem žádný zelený radikál, jak jistě tady víte z mých četných vystoupení a třeba si myslím, že by teď jako mohla být příležitost trošku z některých těch drastických plánů ustoupit, ale na druhou stranu, já nechápu, proč vlastně toho nevyužít a neposílat toho víc po železnici a tím by tyhle problémy zmizely.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pánové, děkuji vám oběma. Hezký večer.

Aleš CHMELAŘ, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí /ČSSD/:
Hezký večer.

Alexandr VONDRA, europoslanec a místopředseda strany /ODS/:
Hezký večer.

štítky: # # # # # # #