Z médií

Programový tým ODS pro zemědělství uspořádal konferenci

29. března 2023, www.ods.cz / tisková zpráva

V hlavní kanceláři ODS se uskutečnila konference programového týmu pro zemědělství. Členové této skupiny a zároveň členové Občanské demokratické strany se již měsíce setkávají a debatují o tématech spojených se zemědělstvím.

„Cílem EU legislativy je transformovat zemědělský sektor na udržitelný a méně intenzivní. Veškerá legislativa je podřízena boji s CO₂. Potravinářství se bude klasifikovat podle toho, jak škodí, nebo jakým způsobem pomáhá životnímu prostředí. Stejně tak jako je to už nyní v energetice, poroste cena potravin na základě toho, jak škodí,“ říká Alexandr Vondra, garant programového týmu, europoslanec a místopředseda ODS.

„Bohužel, pokud tato regulace začne platit, hrozí, že farmáři, kteří se zaměřují např. na intenzivní živočišnou výrobu (chov mléčného skotu, prasat, drůbeže), kde je větší dopad na emise CO₂ a metanu, mohou mít obtížnější přístup k úvěrům a pojištění. Budeme proto bojovat za takovou podobu legislativy, aby farmáře nepoškozovala. Ale nebude to jednoduché,“ dodává Alexandr Vondra.

„Zásadním rozdílem je celkově odlišná struktura zemědělství v ČR, která je založena na průmyslovém zemědělství (80 % zemědělské produkce). Kdežto v EU jsou dominantní zemědělské podniky na bázi rodinných farem s menší výměrou,“ řekla europoslankyně Veronika Vrecionová.

„Základním cílem restrukturalizace v zemědělství a potravinářství musí být vyšší podpora malých a středních podniků, a to nejen prostřednictvím zvýšení a udržení sazby za první hektary, ale zejména snížením byrokracie, vyšším podílem dotací na zpracování zemědělských surovin a zlepšením podmínek pro začínající nové zemědělce,“ dodal Petr Bendl, poslanec a místopředseda zemědělského výboru.

„Základní problém tuzemského zemědělství spočívá v jeho nevyhovující struktuře, kdy na trhu v celé základní výrobní vertikále zemědělec/zpracovatel/obchodník působí příliš málo subjektů, což snižuje tlak konkurenčního prostředí,“ dodává na závěr Veronika Vrecionová.

Občanští demokraté v loňském roce zahájili činnost programových týmů, které do své činnosti zapojují členy vlády, parlamentu, europarlamentu, krajských a místních samospráv, experty a členy ODS. Cílem platformy je vytvářet expertní zázemí uvnitř ODS a komunikovat důležitou agendu nejen uvnitř strany, ale i s veřejností.

štítky: # # # # # # # #