Z médií

Přeji si příčetnější Evropský parlament v zelených otázkách, říká kandidát do Bruselu Vondra

20. února 2024, Česká justice / rozhovor v médiích

Bezpečnost, migrace a zelená politika nejpalčivější problémy Evropy. „Může to působit poněkud heslovitě, ale ty oblasti jsou velmi rozvětvené, se zelenou politikou například souvisí energetika a s energetikou souvisí ekonomický stav Evropy, který teď není úplně dobrý. S německou ekonomikou, která bývala tahounem a dnes se stává nemocným mužem EU, zase úzce souvisí prosperita České republiky. Já osobně si přeji příčetnější parlament v zelených otázkách, věcné změny přestřelených návrhů a odvahu říct, že se něco nepotkává s realitou,“ říká lídr kandidátky Občanské demokratické strany ve volbách do Evropského parlamentu Alexandr Vondra.

Jaká budou podle Vás tři nejvýznamnější témata předvolební kampaně do Evropského parlamentu v České republice?

Bezpečnost, migrace a zelená politika.

Které tři největší úkoly se rýsují před nově zvoleným Evropským parlamentem? Kterým agendám by se měl prioritně věnovat a přinést celoevropské řešení?

To samé, jelikož se v současnosti jedná o nejpalčivější problémy Evropy.

Může to působit poněkud heslovitě, ale ty oblasti jsou velmi rozvětvené, se zelenou politikou například souvisí energetika a s energetikou souvisí ekonomický stav Evropy, který teď není úplně dobrý.

S německou ekonomikou, která bývala tahounem a dnes se stává nemocným mužem Evropské unie, zase úzce souvisí prosperita České republiky.

Já osobně si přeji příčetnější parlament (a v návaznosti na to i Komisi) v zelených otázkách, věcné změny přestřelených návrhů, odvahu říct, že se něco nepotkává s realitou.

S bezpečností zase souvisí nejen ochrana hranic, ale i podpora Ukrajiny a Izraele, podpora společných nákupů zbraní a zbrojního průmyslu celkově.

Na které tři prioritní otázky by se měla zaměřit nová Komise a s jakými návrhy by měla přijít?

Domnívám se, že Komisi by obecně slušelo víc rozvahy. Méně megalomanie a prolamování se do pravomocí členských států. Měla by být střídmější, zohlednit, co už bylo schváleno, v problémech reagovat operativně a ve spolupráci se státy.

Kterou evropskou legislativu, schválenou v průběhu současného funkčního období EP, považujete za nejpřínosnější a proč? Ideálně: můžete uvést například tři směrnice nebo nařízení?

Vidím tu tři naše úspěchy. Zaprvé to, jak jsme zlepšili původní, katastrofický návrh Euro 7 z dílny Komise.

Podařilo se vytvořit úplně nové hlasovací koalice v Evropském parlamentu i v Radě, musím také pochválit spolupráci s Martinem Kupkou, který na tom odmakal svoje. V praxi jsme zachránili menší a levnější auta pro spotřebitele a práci pro lidi v automobilovém průmyslu.

Zadruhé v balíku Nature Restoration se nám podařilo vybalancovat požadavky na ochranu přírody a biodiverzity s právem lidí nakládat s půdou.

A zatřetí se nám daří rehabilitovat jadernou energii – v legislativě o zelené taxonomii, obnovitelných zdrojích a trhu s elektřinou.

Kterou stěžejní legislativu by měl současný Evropský parlament a členské státy v tomto funkčním období dotáhnout ještě do konce a proč?

V případě Euro 7 nás čeká poslední, finální hlasování v březnu, o výsledku mého vyjednávání v trialogu.

Věřím, že to dopadne dobře.

Hrozí, že nebude dotažen do konce některý ze zásadních aktuálně projednávaných legislativních návrhů a bude se jim muset zabývat nový Evropský parlament? Který? Proč?

Nové šlechtitelské metody, neplést s GMO; jedná se o genové editace spočívající v tom, že se upraví gen, aniž by se tam vkládalo něco cizího. My po zemědělcích neustále šlapeme kvůli pesticidům a nenabízíme jim nic nového, a tohle je alternativa, která umožní větší výnos s menším množstvím vody nebo hnojení. Z časových důvodů a kvůli obstrukcím zelených se to ale asi nepodaří schválit.

Bude se muset s některým tématem začít s novou Komisí a novým Evropským parlamentem od nuly?

Především se v Evropském parlamentu – na rozdíl od českého parlamentu – nehraje na nějaké „od nuly“, když se nám něco nepodaří projednat do voleb. Tady se prostě po volbách normálně pokračuje dál.

Z takových věcí například velká reforma REACH – registrace chemických látek, na což se dlouho čeká a konkrétní podoba pořád není na stole.

A Komise i Evropský parlament si určitě vymyslí spoustu dalších věcí, sám sebe považuji trochu za hlídacího psa, aby se byrokracie neutrhla ze řetězu. Ale to samozřejmě závisí na výsledku voleb.

Je šance, že se stihne projednat a schválit farmaceutický balíček? EHDS? Považujete tato témata za důležitá?

Já se ve výboru ENVI věnuji primárně otázkám životního prostředí a energetiky, na farmaceutickou legislativu nejsem odborník, ačkoliv otázka lidského zdraví je samozřejmě zásadní, jak nám tak drsně připomněl covid.

Farmaceutický balíček se určitě projednat nestihne, bude se mu věnovat i příští Evropský parlament.

Pro nás je důležité, aby v jeho důsledku nestoupla cena léků u nás. Jinak jsou kompetence Evropské unie oblasti zdravotnictví spíše omezené a já jsem zastáncem statu quo.

(Autor: Jan Hrbáček, Ekonomický deník)

Rozhovor čtěte zde.

štítky: # # # # # # # # # # # # # # # #