Z médií

Omezování skleníkových plynů musí probíhat s rozumem

30. března 2023, www.ods.cz / tisková zpráva

Evropský parlament na svém plenárním zasedání schválil revizi nařízení o fluorovaných plynech, které patří mezi skleníkové plyny, a proto se podobně jako oxid uhličitý dostaly do hledáčku Komise.

„Je samozřejmě správné omezovat využívaní plynů, které mají vysoký GWP (global warming potential), je však třeba to dělat s rozumem, a ne tak, že se budeme střílet do vlastní nohy, jak je tu často zvykem. F-plyny se totiž kromě jiného používají také v tepelných čerpadlech, které se v době války na Ukrajině staly jedním z účinných nástrojů, jak se odstřihnout od ruských energií. Proto si je instaluje stále více domácností,“ říká europoslanec Alexandr Vondra, který je členem výboru pro životní prostředí ENVI, kde byl návrh původně projednáván.

„Jednání se zpravodajem Basem Eickhoutem byla složitá – lidovci a liberálové to vzdali příliš brzy a nevyužili svého potenciálu. Přesto se mi podařilo zajistit některé ústupky, mj. v otázce využívání F-plynů při chlazení v jaderných elektrárnách. Je ale pravda, že některé podstatné věci ve výsledném kompromisu chybějí. Phase out využívání fluorovaných plynů v tepelných čerpadlech je na můj vkus příliš rychlý na to, abychom byli schopni splnit požadavky vyplývající z REPowerEU. Naše skupina každopádně trvala na pozměňovacích návrzích s cílem dosáhnout proveditelnosti návrhu, mnohé se nám však bohužel bez pomoci silnějších frakcí prosadit nepodařilo,“ uzavřel Vondra.

štítky: # # # # # # # # #