Z médií

Evropský parlament se přihlásil k 2% výdajům na obranu. Komunisté, SPD a Piráti tento závazek nepochopitelně odmítli

20. ledna 2021, www.ods.cz / tisková zpráva

Evropský parlament hlasoval o výroční zprávě k provádění Společné zahraniční a bezpečnostní politiky za rok 2020. Součástí je i výzva k vynakládání 2 % HDP na obranu. Evropský parlament se tak přihlásil k dlouhodobému závazku NATO. Tuto investici do naší bezpečnosti však nepochopitelně odmítli podpořit europoslanci za KSČM, SPD a Piráty. Návrh však přesto prošel.

„Zpráva je poměrně vyvážená, reflektuje současné bezpečnostní výzvy, narůstající moc Číny i geopolitické ambice Ruska či vyostřování boje proti tamní politické opozici. Za velmi důležité považuji, že zpráva vyzývá státy k plnění závazku NATO vynakládat 2 % HDP na obranu. V institucích EU je takový postoj ojedinělý,“ uvedl europoslanec Alexandr Vondra.

Závazek vydávat na obranu alespoň 2 % HDP se ze zprávy snažil odstranit pozměňovací návrh č. 11, za kterým stála skupina poslanců Zelených (Pirátů) a Levice (KSČM), ke kterým se přidali europoslanci za Identitu a demokracii (SPD). Tento nepochopitelný krok podkopává bezpečnost našich občanů.

Kromě samotného hodnocení Společné zahraniční a bezpečnostní politiky zpráva vyzývá i k vyjasnění některých pojmů, se kterými dlouhodobě pracuje, dosud však byly chápány různorodě.

„Zpráva například klade důraz na strategickou autonomii EU, pojem, který považuji za ambivalentní v lepším případě a riskantní v horším. Všichni o ní mluví, ale žádná formální definice zatím neexistuje. A proto jsem při vyjednávání o podobě zprávy podpořil návrh, který vyzývá Komisi a Radu, aby definici strategické autonomie stanovily. Za pozitivní považuji, že Parlament při definování strategické autonomie požaduje, aby byla dodržena komplementarita s NATO. To aspoň na čas zaručuje, že si tu autonomii nelze vykládat jako způsob, jak rozmělnit NATO a transatlantickou vazbu,“ dodal Alexandr Vondra.

štítky: # # # # # # # # #