Z médií

Europoslanecký klub ODS: Dostupné potraviny pro lidi

23. listopadu 2023, www.ods.cz / tisková zpráva

Evropský parlament odmítl report zelené europoslankyně Sarah Wienerové o udržitelném používání pesticidů. Evropská komise představila návrh nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin (tzv. pesticidů) v létě 2022, s cílem snížit jejich použití o 50 procent do roku 2030. Návrh měnil stávající směrnici o udržitelném používání pesticidů na nařízení, které by bylo přímo závazné a jednotné pro všechny členské státy.

„Zpráva Sarah Wienenerové byla špatná a je velmi dobře, že ji Evropský parlament nakonec odmítl. Penalizovala členské státy, které už roky poctivě snižují objem používaných pesticidů. Znemožňovala jim definovat si citlivé oblasti, kde se pesticidy budou využívat jen omezeně, po svém, dle místních podmínek, protože je chtěla definovat od stolu, celoevropsky, pro všechny stejně,“ říká europoslanec Alexandr Vondra.

„Evropská komise přišla s návrhem snížit používání pesticidů o 50 % a zelená zpravodajka návrh ještě zpřísnila. My jsme se snažili návrh oslabit. Jsem velmi ráda, že Evropský parlament konečně dostal rozum a návrh nakonec zamítl. Mám z toho radost a věřím, že to potěší i naše zemědělce,“ míní europoslankyně Veronika Vrecionová.

štítky: # # # # # # # #