Z médií

Kvůli propagandě Moskvy jsme se dřív spojili s Poláky

3. dubna 2015 / rozhovor v médiích

Pokud naši diplomaté dostanou důkazy o ruské vojenské přítomnosti na Ukrajině, tak je to pro ně jistě užitečná informace, myslí si o manuálu NATO bývalý velvyslanec v USA, ministr zahraničí a posléze také šéf resortu obrany Alexandr Vondra (ODS).

Jsou takovéto mezinárodní manuály, které mají pomoci diplomatům při argumentaci, běžné? 

Je to standardní. Snad v každém konfliktu se vysvětlující, obhajující či doplňující materiály pro diplomaty objevovaly. Snad bude kvalita tohoto materiálu, který jsem neviděl, přiměřená závažnosti situace a nebude to jen planá nic neobsahující propaganda. Tady se mi někdy zdá, že Západ v obranné linii za ruskou ofenzivou silně zaostával. Čili snaha přejít do ofenzivy je myslím dobře. 

Posílí to postoj spojeneckých diplomatů při jednáních se stranami, které dosud přímou ruskou agresi odmítaly? 

Diplomaté se řídí instrukcemi z ministerstva zahraničí a také vlastním rozumem, ale nepochybuji, že důkazy jsou při jednáních užitečné. Je dobře, že se tomu NATO věnuje. 

Jak velké jsou tlaky na naše ambasády ve státech, jež jsou takříkajíc na druhé straně barikády? 

Diplomaté určitému tlaku vystaveni jsou, ale neřekl bych, že se jedná o nějaký souboj. Ovšem debaty, zda jsou, či nejsou Rusové na Ukrajině, se opakují čili nějaké důkazy budou cennou pomůckou. Nicméně ambasády jsou řízeny ministerstvem zahraničí a to zmíněný materiál bude mít také k dispozici. 

Máte nějakou osobní zkušenost? 

Byl jsem velvyslancem v USA v klíčové době, kdy se jednalo o rozšíření NATO. Spojili jsme se s maďarským a polským kolegou a svou činnost důsledně koordinovali. Například jsme společně vyvraceli propagandu, kterou tehdy šířila Moskva. Takříkajíc jsme slaďovali noty. 

Když tedy NATO přineslo důkaz, přitvrdí se rétorika Česka? 

Nepochybně ministerstvo zahraničí zváží, jestli má svou rétoriku někam posunout. Nicméně si nevzpomínám, že by někdy ruskou přítomnost na Ukrajině zpochybňovalo. Bylo by žádoucí, kdyby tyto důkazy viděli ti, kteří ji zpochybňují. 

(Autor: Pavel Švec) 

štítky: # # #