Z médií

Radiofórum

15. listopadu 2011 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu ČRo 1 byl ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Hovořil o reklamaci vojenských dopravních letounů CASA.

Moderátor (Jan Bumba):

Naše trpělivost není bezmezná, upozornil dnes ministr obrany Alexandr Vondra, když oznámil, že jeho úřad navrhne, aby Česko vrátilo španělskému výrobci vojenské dopravní letouny CASA, pokud nebudou v určeném termínu odstraněny jejich závady. Naposledy koncem října jednomu z letadel dokonce vysadil motor a velení armády zakázalo lety všech čtyř strojů. Ministra Vondru teď zdravím po telefonu. Dobrý den.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):

A jeho stínový protějšek z ČSSD Jan Hamáček je v našem sněmovním studiu. Dobrý den i vám.

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

Dobrý večer.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, vy čekáte, že letouny mají být v bezvadném stavu do konce měsíce, krajní lhůta pro splnění vašich podmínek je půl roku. Jakých podmínek?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Reklamačních podmínek. Ty letouny prostě musí být skutečně předány v bezvadném stavu. Já jsem dneska obdržel zprávu své inspekce, která vyšetřovala příslušné incidenty, ke kterým došlo na letu mezi Prahou a Sevillou koncem října. To zjištění je znepokojující, protože celkem 5x se objevily během letu tam i zpátky problémy s navigačním systémem a na základě toho my jsme rozhodli, že letadla jsou uzemněna. A skutečně přitvrzujeme, protože potřebujeme, aby výrobce dodal tyto letouny v bezvadném stavu i s operačním vybavením. Jak říkám, naše trpělivost je u konce a pokud nebudou vyřízeny naše reklamační požadavky, já jsem připraven vládě navrhnout odstoupení od smlouvy.

Moderátor (Jan Bumba):

A to definitivní rozhodnutí, to padne tedy kdy? Do konce tohoto měsíce nebo za půl roku?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já nechci teď udávat žádné časové termíny, probíhají jednání, budou další jednání příští týden. Ale z jednání, která se odehrávala naposledy v pátek tady v Praze za přítomnosti i výrobce firmy Airbus Military, jsme nabyli dojmu, že výrobce má tendenci tento problém zlehčovat, a to je pro nás nepřijatelné.

Moderátor (Jan Bumba):

Na to jsem se taky chtěl zeptat, jestli komunikujete nějak soustavně s výrobcem a co eventuálně říká na tu možnost, že byste chtěli letouny vrátit?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Ta smlouva byla kdysi uzavřena mezi Ministerstvem obrany a prostředníkem, firmou Omnipol, ale je logické a to praxe v posledních měsících ukázala, že samozřejmě prostředník není schopen spolupracovat při odstraňování těchto nedostatků, tak jsme samozřejmě navázali komunikaci přímo s výrobcem. Je to koneckonců jedna ze dvou největších světových firem, vedle Boeingu je to firma EADS a její součástí je i složka Airbus Military, která CASY vyrábí. Já jsem přesvědčen, že tato firma musí mít zájem na tom, aby letadla, která prodává, byla skutečně letadla provozuschopná, která jsou schopna plnit účel, ke kterému byla pořízena…

Moderátor (Jan Bumba):

A jak se tedy oni staví k té možnosti, že byste letouny eventuálně vrátili?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Smlouva umožňuje jednostranné vypovězení, je tam samozřejmě určitá lhůta, která běží, je to v zásadě šest měsíců od té doby, co ta letadla mají být dodána v bezvadném stavu.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Hamáčku, díky za trpělivost, teď na vás. Podle vás by tato letadla už neměla v české armádě dostat šanci, pokud se nemýlím. Na tom trváte?

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

Na tom trvám. Já to pokládám za obrovský skandál a my se nenacházíme v bodě nula. Ty letouny byly dodány někdy začátkem léta a ty závady se projevily okamžitě poté, co přiletěly do České republiky. A pro mě je dost nepochopitelné, že Ministerstvo obrany tak dlouho prodlužovalo termíny na odstranění těch závad, až tím finálním termínem stanovilo 30. listopad a nyní mluví dokonce o květnu příštího roku. To by znamenalo, že naše armáda zaplatila čtyři miliardy korun za letouny, které rok nebudou k ničemu a de facto budou stát na letišti ve Kbelích, a to já pokládám za neakceptovatelné a je to obrovský skandál a někdo by za to měl nést odpovědnost.

Moderátor (Jan Bumba):

Myslíte tedy, že ani v současné chvíli Ministerstvo obrany nepostupuje dostatečně razantně? Přesto, co jsme slyšeli před chviličkou od pana ministra?

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

Víte, celou tu kauzu provázejí pochybnosti od začátku. Ty stroje původně armáda vůbec nechtěla, tvrdila, že nesplňují požadavky, které si kladla na takovýto typ stroje. Byly nakoupeny víceméně proti vůli armády rozhodnutím vlády, ve které koneckonců pan ministr Vondra seděl. Poté, co byly dodány, tak se ukázalo, že nevyhovují a já už jsem tehdy vyzýval ministra obrany, aby okamžitě zahájil jednání o odstoupení od smlouvy a kdyby tehdy pan ministr jednal, tak možná jsme dnes byli o šest měsíců dále a možná už mohl začít nějaký nový tender, který by našim vojákům dodal spolehlivé letouny a já předpokládám za mnohem nižší cenu.

Moderátor (Jan Bumba):

Ale není pravda také, pane Hamáčku, to, co říkal pan Vondra před chviličkou, že tu věc komplikuje nebo může komplikovat to, že se ta letadla nakupovala přes prostředníka?

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

Samozřejmě, to je velká komplikace a zaplaťpánbůh, ten zákon byl změněn a již dnes je možné ty stroje nakupovat přímo. Nicméně to stále nesnímá odpovědnost z těch, kteří ten nákup schválili a kteří tu smlouvu zpracovali a podepsali. Pokud někdo sepsal takto nevýhodnou smlouvu, tak je potřeba toho viníka identifikovat a potrestat. Já si prostě nedokážu představit, že by si někdo koupil auto a to auto by rok nefungovalo a on by se tvářil, že se nic neděje. Prostě to auto by vzal, vrátil by ho tomu dealerovi, který mu ho prodal a chtěl by buď peníze zpátky nebo nové auto.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane ministře, proč jste vy nebo vaši lidé nepřistoupili k nějakému razantnějšímu jednání s výrobcem už dřív, když se ukázalo, že ta letadla prostě nesplňují ten účel, který by měla?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Jedna věc jsou letadla samotná, druhá věc je jejich operační vybavení. A termín předání toho operačního vybavení, to znamená vybavení, které umožňuje ta letadla nasadit i v operacích a kvůli tomu byla pořízena, tak ten termín je nyní. Do té doby samozřejmě probíhal dialog s dodavatelem, kdy samozřejmě se objevovaly určité nedostatky. Dodavatel sliboval, že tyto nedostatky řádně v termínech odstraní a pokud se toto nedaří a my se právě nyní domníváme, že už toho času je skutečně málo na to, aby se to mohlo podařit, tak v tuto chvíli my samozřejmě přitvrzujeme. Jak říkám, já jsem si datum nevymyslel. Koneckonců jsem si nevymyslel ani tu smlouvu. Tu smlouvu já jsem zdědil, ta letadla byla dokonce zálohově zaplacena dříve, než byla dodána. Toto mně nikdo nemůže vyčítat. My postupujeme tak, jak nám tato smlouva, kterou já jsem neuzavíral, umožňuje.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Hamáčku, teď tedy ať tak či tak, letouny CASA nelze používat, co místo toho? Navrhujete používat ruské Antonovy?

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

To je spíše otázka pro armádu a ta otázka by měla znít, nakolik jsou schopni ty kapacity přepravní pokrýt pronájmem nějakých strojů ze zahraničí nebo zda je potřeba reaktivovat ty vyřazené Antonovy. Každopádně je dobré, že ty Antonovy se neprodaly a že jsou k dispozici jako taková ta poslední záchrana. Nicméně to ten problém nevyřeší a jakékoliv prodlužování této agonie bude znamenat, že případný nový tender na pořízení nových a fungujících letadel bude prostě odložen a dostane se možná i za životnost těch Antonovů a pak by to znamenalo tu celou věc řešit nějakým vypůjčením si kapacit od spojeneckých států, což není úplně jednoduché.

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, děkujeme oběma za rozhovor. To byl stínový ministr obrany z ČSSD Jan Hamáček a ministr obrany, občanský demokrat Alexandr Vondra. Děkujeme, na shledanou.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Na shledanou.

Jan Hamáček, poslanec a stínový ministr obrany ČSSD:

Na shledanou. 

štítky: # #