Z médií

Pressklub

28. října 2011 / rozhovor v médiích

Hostem diskusního pořadu Rádia Frekvence 1 byl ministr obrany a místopředseda ODS Alexandr Vondra.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Na Frekvenci 1 právě teď začíná Pressklub a naším dnešním hostem je ministr obrany ČR pan Alexandr Vondra. Dobrý den.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Hezký dobrý den.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Pane ministře, já jsem čekal trošku, že mi přivezete cínového vojáčka, a jsem maličko zklamaný. Jak je to s těmi cínovými vojáčky, kolik jich máme na skladu na ministerstvu obrany?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já nevím, kolik je jich tam na skladu, to byly nákupy, které byly dělány někdy v roce 2005. Ten fakt, že tam dodnes jsou jako ležáky, tak myslím, že je ukázka toho, že to nebyl asi nejrozumnější nákup. Ale to číslo vám přesně neřeknu, je to ležák.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Jednoho dne to bude třeba vzácná relikvie.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Kéž by byla, kdyby tomu tak bylo, tak se toho může někdy ministerstvo zbavit za cenu vyšší, než to pořizovalo. Ale to si myslím, že asi u cennějších exponátů než je tento.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A kolik tam takových věcí je, kolik takových vojáčků a různých propagačních předmětů leží, máte přehled?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já se obávám, že to se netýká jen ministerstva obrany, že takhle na spoustě ministerstev byste našli podobné památky na ty doby hojnosti, kdy bohužel se nehledělo na korunu a nakupovalo se. Pak samozřejmě bylo těžké, já se pohybuji 20 let v tom veřejném životě a hodně jsem jezdil po světě, když jsem se věnoval diplomacii, takže jsem dostával různé dárky v různých zemích a mohu vás ujistit, že v tomto ohledu to není na světě jinde lepší. 95 % takovýchto darů jsou věci, které končí velmi brzo v koši a možná tak těch 5 % vám zůstane jako nějaká památka.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Co vlastně dáváte vy, pakliže to přijde na program dne, že přijde nějaká delegace nebo někam jedete a potřebujete dát nějaký takový reprezentativní dar, co dává ministr obrany ČR?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Cínové vojáčky jsem skutečně nikde nedával. Závisí to na způsobu nebo na tom partnerovi. Když vedete delegaci do nějaké neevropské země třeba v arabském světě, tak je příklad že třeba dáte i ministrovi obrany střelnou zbraň z České zbrojovky. Tohle jsem kupříkladu udělal v Iráku, protože je to zvyklost v těchto zemích. Jinak nějakou drobnou upomínku, já si myslím české sklo nebo nějaký takový tradiční produkt, který má tu přidanou marketingovou hodnotu, řekněme, to znamená nějaký český produkt, který za A) neskončí v koši a za B) má určitý multiplikační efekt. Prostě ten partner si řekne: ta země tedy nějakou tradici skutečně udržuje, rozvíjí a stojí to za to.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Z druhé strany, co nejzajímavějšího jste dostal vy při těch státních návštěvách?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já jsem ve funkci ministra obrany nějakých 15, 16 měsíců a musím říct, že především moc po světě dneska necestuji, ta hlavní práce je doma. Koneckonců ty velké úkoly jsou skutečně doma. Čili z těch několika cest pamatuji si v Iráku, nebo v Afghánistánu jsem dostal od bývalého velitele sil ISAF obrázek s takovým motivem afghánských pastevců. Je to evidentně z dílny lokálních lidí. Čili je to takový třeba příklad, jak ty spojenecké síly, které v zemi působí se snaží nějakým způsobem ukázat, že Afghánistán může mít budoucnost, i když bude stát na vlastních nohou, což je, myslím, to hlavní, čeho tam ty síly chtějí dosáhnout. Tak to je taková ukázka toho, že si ten dárek pamatuji, protože jsem si ten obrázek pověsil v kanceláři.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Dobře a máte přehled nebo povědomost o tom, kolik peněz v současné době ministerstvo obrany vydává na takové reklamní předměty, na tento druh propagace?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Teď rozhodně málo, protože skutečně jsme v dobách úspor…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Co to je málo?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Náš rozpočet je o 20 % menší v porovnání s tím, jak to bylo před 2 lety, čili omezujeme veškeré výdaje, které nejsou nezbytné. Důležité je, aby bylo na výcvik vojáků, aby bylo na ty základní věci a tady prostě peníze dneska evidentně nezbývají, abychom nějak mohutně doplňovali sklady.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Dobře, a je to třeba v řádech milionů, 2, 3, 4 miliony se za to dají za rok na ministerstvu obrany?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Jsou to menší částky. Skutečně se spíš snažíme nějakým způsobem udat, co je v těch skladech. Tak to prostě v dobách ekonomicky obtížných chodí. Prostě není čas investovat, není čas nakupovat nějaké velké zásoby. Je spíš důležité uplatnit to, co máme a případně se i zbavit toho, co máme.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Pane ministře, hrozí něco aktuálního teď právě v důsledku toho snížení rozpočtu? Že ta česká obrana bude méně akceschopná, slabší? Hrozí, kdyby, nedej bože, tu naší zemi teď někdo napadl, tak my víme, že je tady NATO a další nějaké spojenecké síly, ale hrozí nám bezprostředně díky snížení rozpočtu nějaké nebezpečí? Co se může vlastně stát, když bude málo peněz?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Příští rok zvládneme, ale je to úplně na hraně, je to na dně samotných možností. A tam co já považuji za důležité, je se začít bavit o výhledu, jak to pak bude dál v letech 2013, 2014, protože tam je předpoklad dalšího snížení prostředků. Máme-li snižovat deficit veřejných financí, a to je samozřejmě věc, kdy už armáda není schopná a nebude schopná plnit všechny úkoly, které jsou jí uloženy dneska. Nejen ústavou, nejen těmi domácími úkoly ale také spojeneckými závazky. Čili buď úkoly zůstanou stejné, ale pak není možné ten rozpočet už dále snižovat. V tom jsme na dně. Nebo musíme hledat cesty, jak jinak tyto úkoly splnit. To znamená menší počet profesionálních vojáků doplněných aktivními zálohami, ale pak musíme mít cestu jak aktivní zálohy skutečně naplnit v těch počtech, protože za stávající situace nejsou zaměstnavatelé dostatečně motivováni, aby lidi na měsíc v roce uvolňovali. Anebo změnit, to je ta třetí možnost, změnit rozsah těch úkolů. A to je debata, kterou nyní právě vedeme.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A hrozí právě díky tomu dramatickému snížení finančních prostředků třeba i to, že bude na programu dne základní vojenská služba znovu?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

To si myslím, že nyní nehrozí. Ty informace, které se objevovaly v médiích, tak bych řekl, byly posunuté výrazně jinam. Ale chceme skutečně se podívat na aktivní zálohy, aby ti, kteří nejsou profesionální vojáci, ale mají zájem v armádě sloužit, tak aby měli lepší podmínky, protože dneska jsou ti lidé motivováni srdcem, ale nejsou motivováni ekonomicky. Jejich zaměstnavatelé a samozřejmě každý zaměstnavatel, pokud má uvolnit na měsíc svého zaměstnance, tak si to dvakrát rozmyslí, pokud je čistě jenom kompenzován ten plat, jak ho dostává. Ve světě je běžné, že tu existuje třeba určité daňové zvýhodnění nebo podobně.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Dobře, a kdo to je aktivní záloha? Jak tomu máme rozumět, co to je za člověka takový průměrný aktivní záložník?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

To jsou lidé, kteří prošli nějakým výcvikem v armádě.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Profesionálním?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Nikoliv, to jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní, nejsou to profesionální vojáci, ale zavážou se pro armádu působit, řekněme 1 měsíc v roce při posádkách. V případě samozřejmě pak nějakých krizí, kdy by armáda potřebovala nasadit větší počet vojáků, tak jsou nejen k dispozici, ale jsou i pro takové použití připraveni.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

To je to, čemu se kdysi říkalo „vojín v záloze“?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

My musíme rozlišovat aktivní a pasivní zálohy. Vojín v záloze není fakticky nic než člověk, který je evidován, kdežto ty aktivní zálohy jsou skutečně lidé, kteří udržují s armádou pravidelný kontakt, zdokonalují se.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Proč to dělají?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Pro mnoho lidí služba vlastní zemi je určitou přidanou hodnotou. Je to samozřejmě dobrovolnictví, to není žádná povinnost. Je to metoda obvyklá jak doplňovat stavy armády v případě potřeby.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A kolik jich máme takových?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já řeknu jeden příklad. Teď před několika týdny se konalo v Praze velké cvičení, které simulovalo povodňovou situaci, podobnou, jaká tady nastala v roce 2002 a to byl přesně ten příklad, kdy se toho velmi aktivně zúčastnily aktivní zálohy. A právě to jsou ti lidé, které armáda v případě nějaké krize, tady mluvím třeba o povodních, může povolat.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Tak kolik jich máme k dispozici těch aktivních záložníků?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Právě ta naplněnost je někde pod 2000 a ta profesionální armáda má dneska asi 24 tisíc vojáků z povolání. A je to málo. Kupříkladu Britové, tak samozřejmě procházejí také určitou redukční dietou, také se jim bude snižovat rozpočet a oni předpokládají, že třeba u pozemních vojsk možná až 30 % budou schopni doplňovat z aktivních záloh.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Odchází-li z české armády vycvičení odborníci, lidé právě z té aktivní složky české armády, jenom proto, že nejsou peníze – co to dělá s ministrem obrany? Je vám to líto anebo je to prostě pragmatická záležitost, nejsou prachy – pánové, musíte.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já chci především zdůraznit, že zatím k žádným masovým odchodům, které by destabilizovaly tu situaci, neplánovaně nedochází. A nevidím ani důvod, aby docházelo, protože začátkem roku všichni přišli o 10 % na tarifech, ale tady armáda nebyla výjimkou, to se týkalo všech státních zaměstnanců. My teď ještě máme před sebou od příštího roku, bude zdaněn příspěvek na bydlení, což v případě vojáků je poměrně významná částka, ale tam jsme našli 700 mil. v rámci úspor vnitřních rozpočtů, takže budeme schopni jim tu výši zdanění, to snížení kompenzovat formou pravidelných zaručených odměn. Čili nedochází tu k nějaké další platové redukci v tom následujícím roce, čili není k hromadným odchodům důvod a nedochází k nim. Samozřejmě, že odcházejí, armáda v tomto smyslu není nějaké těleso ucelené, kde by ti lidé sloužili až do smrti. Prostě je to po délku úvazku v profesionální armádě a koneckonců určité odchody jsou přirozené stejně jako příchody. Prostě nemůžeme zároveň dopustit, aby armáda zestárla. Ten průměrný věk kolem 30 let je optimální, protože to jsou chlapi na vrcholu sil a kdybychom se dostali do 35, 40, tak by to nebyla armáda, která by byla schopná vyvinout to veškeré úsilí na obranu vlasti anebo plnění spojeneckých závazků. Čili začali jsme letos také nabírat nové. Já pojedu teď do Vyškova v následujících týdnech, abych se setkal s novými rekruty, protože ty rekrutace poslední 2 roky byly z úsporných důvodů pozastaveny, ale teď je obnovujeme.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Jak často mluvíte s obyčejnými vojáky?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Snažím se často. Když jsem loni v létě nastoupil, tak jsem objel prakticky všechny posádky během několika měsíců. Nevím, jestli to někdy přede mnou někdo takhle rychle udělal a v té komunikaci se snažím pokračovat, protože kdybych byl odkázán pouze na informaci nejvyšších armádních důstojníků a generálního štábu těch vyšších důstojníků, tak by to samozřejmě nebylo ono a mám i ve svém nejužším týmu lidi, kteří ten kontakt pravidelně udržují. Třeba bývalý novinář František Šulc, jeden z mých poradců, takový vojenský fanda a srdcař.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Existují ještě v české armádě pojmy, jako je lampasák, rajóny, mazáci a tak nebo to už v české armádě není v okamžiku, kdy je profesionální?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já bych rozlišoval. Samozřejmě určitá forma toho mazáctví v každé komunitě existuje. Z druhé strany něco jako rajóny nebo tak, to si myslím, že už neplní tu roli jako dříve. Přeci jen jsou to profesionální vojáci, my do nich investujeme a úklidové práce provádějí dneska firmy.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A tzv. lampasáci jsou dneska vlastně všichni?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Lampasáci byl žargonový výraz pro…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

…vojáka z povolání.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Ne, ne, já bych neřekl pro obyčejné bigoše. To nikdy nebylo, to bylo spíš pro ty vyšší hodnosti. Ale tady já se do toho nechci samozřejmě pouštět, já jsem ministr, politická figura a tyhle otázky směřujte na vojáky přímo.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Kongres ODS, zvonku to tak vyzerá, dopadl dobře. Máme tomu rozumět my občané tak, že situace uvnitř vaší politické strany, vaší domovské politické strany zdá se býti stabilizovanou?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Je stabilizovaná. Ten kongres byl pracovní, on nebyl volební. Čili nebyl tam ten přirozený ruch, který doprovází každý volební kongres, kde skutečně jde o pozice, o moc, o to kdo vyhraje v té politické soutěži. Tento kongres nebyl volební, samozřejmě, že různí škarohlídi a naši političtí oponenti šířili různé falešné informace, dezinformace, poloinformace. Takže možná ten, kdo se těšil, že tam nastane nějaká vichřice, tak byl zklamán. My jsme byli spokojeni, protože to mělo pracovní ráz a především, co je důležité začít stranu připravovat na volby v příštím roce.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Já jsem měl pocit, že projev pana bývalého předsedy Topolánka a buď mi dejte nebo nedejte za pravdu, byl projevem, jaký jsem v české politice po mnoho let neslyšel. Troufám si jako nestranný říct, že ten projev byl vynikající. Řekněte mi, slyšel jste ten projev dobře, jaký na něj máte názor?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Mirek Topolánek má léta velmi schopného pomocníka při psaní projevů a zároveň je to, bych řekl, řečník, dobrý řečník. Navíc dneska poměrně…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Ťukl jsem na ten obsah toho projevu…

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

…luxusní situaci, kdy nemáte-li zodpovědnost, máte daleko větší svobodu vyjadřování. Můžete si říkat v zásadě, co chcete jako bývalý předseda…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Počkejte, ale buďte upřímný, řekněte, jaký byl ten projev vašima ušima vnímaný?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Byl nepochybně zajímavý. Byl to projev, který všichni s napětím poslouchali, kladli si otázku, jestli Mirek Topolánek přijede a hodí granát nebo promluví uměřeněji nebo smířeněji… Já si myslím, že ten projev byl spíše výrazem smířlivějšího postoje, když si to porovnám s granáty, které naházel na 20. výročí ODS, když jsme se sešli na Žofíně, tak toto byl zajímavý, v zásadě kultivovaný projev.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Ten kongres vaší politické strany, ODS, který proběhl před pár dny, bylo to jakési potvrzení toho, že ta – jak se hezky česky říká – klika kolem pana Tluchoře a kolem dalších členů ODS tímto směrem, že jí byla definitivně přistřižena křídla, a že už Občanská demokratická strana je jako jeden muž?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já nevím, v politice používat slovo „definitivní“ je vždycky ‚vošajstlich‘ takříkajíc.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Řekněme na určitou dobu.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Každopádně Petr Tluchoř na jaře měl jiný názor než Petr Nečas nebo já na podobu stávající koalice. On si myslel, že je z té koalice zapotřebí vyhodit jednoho koaličního partnera, říkal to otevřeně. My jsme měli jiný názor, protože já osobně zdůrazňuji jednu věc, prostě v té české politice si nikdy partnery pořádně nevyberete. Navolí vám je voliči a vždycky ta podoba vládnutí je určitý kompromis. Lepší nebyl k dispozici, šlo to…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Ale jak počítal pan Tluchoř, když se chtěl zbavit jednoho z koaličních partnerů?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

On tou svou aktivitou ohrožoval přímo premiéra. On ohrožoval vládnutí a přitom neměl žádný plán B. Takže podle mého soudu postupoval politicky neprozíravě. Nakonec prohrál, protože premiér žádal výměnu v čele poslaneckého klubu. Tehdy byl zvolen Zbyněk Stanjura, podle mě velice rozumný muž, skutečně někdo, kdo postupuje v souladu s premiérem a předsedou ODS, a soulad mezi šéfem poslaneckého klubu a premiérem je absolutně klíčová záležitost. Petr Tluchoř tehdy prohrál, bylo to o jeden hlas, což bylo velmi těsně a mohl reflektovat samozřejmě tu situaci, stáhnout se do ústraní a později, když se ukáže že mohlo v některých věcech jeho slovo mu dojít opravdu, tak si nějakým způsobem připomenout, jako to v politice bývá. On pokračoval, řekl bych, v takovém tom zdůrazňování, že tato koalice s Věcmi veřejnými je špatně a takhle se nedá samozřejmě dlouhodobě vládnout. Čili já naprosto chápu, že premiér v tomto smyslu se angažoval, i pokud jde o středočeský sněm a to, kdo Středočechy dále povede.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Dobře, ale zkuste mi jako prostému chlapci vysvětlit, jak mohl právě pan Tluchoř počítat, on se chtěl zbavit jednoho koaličního partnera, což nade vší pochybnost měly být VV, jak by dal dohromady koalici, s kým, jak?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

To je velice správná otázka, kterou jsme mu kladli a on na ní nebyl na jaře schopen odpovědět. A proto si myslím, že to, co on činil, bylo velmi politicky neprozíravé. Máte-li výhrady, musíte představit alternativní plán. Alternativní plán ale nebyl k dispozici.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A je pan Tluchoř tedy zralý na to, aby opustil ODS nebo třeba složil mandát, co myslíte?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já si nemyslím. My jsme Občanská demokratická strana a podtrhuji to demokratická. Každý má právo, svaté právo na svůj politický úsudek, na svůj názor…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A na svoje politické pikle?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Řekněme, že to je prostě nějaký názor, nějaký úsudek, který byl neprozíravý, ale má na něj Petr Tluchoř svaté právo. Jenom pak v tom demokratickém kotli samozřejmě musí být každý hráč v té straně připraven na to nést přiměřené důsledky a on zkusil kandidovat na předsedu středočeské ODS a neuspěl.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Teď mi řekněte, pane ministře Vondro, jak to vnímáte vy lidsky, nikoli jako politik ale jako prostě normální chlap, to spojení právě pana Tluchoře s řekněme velezajímavou figurou eufemisticky řečeno – paní Kristýny Kočí? Mě by zajímalo, co si o tom tak myslíte? Já si vás třeba neumím představit, že byste vy se scházel po restauracích s paní Kočí a vedl ty hovory, které jsme slyšeli z mnoha médií.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já se scházím s leckým. Ale máte pravdu, že zrovna s Kristýnou Kočí jsem se nescházel. Já některé takové ty rychlokvašené politiky, vždycky jsem měl určitý odstup. Samozřejmě vyvolávalo to celou řadu otázek, co všechno bylo za tím jarním děním, protože skutečně v konci mohl být rozklad vládní koalice ještě dříve, než jsme se pokusili a přistoupili k těm nezbytným reformním krokům. My jsme slíbili této zemi reformy a tento rok byl naprosto unikátní příležitostí ty reformy provést, protože žádné volby nejsou. A dostat se do zbytečných mocenských konfliktů by byla cesta k fatálnímu selhání. Vždyť vzpomeňme si před rokem a něco po těch posledních parlamentních volbách, ti, kdo chtěli reformovat českou společnost, tak byli konečně v tom očekávání – máte tady 118, tak to proveďte, tak to udělejte, běžte do toho a po půl, tři čtvrtě roce příprav reformních se takhle střelit do vlastní nohy by byla fatální chyba.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Dobře, ale tak připusťte, že my občané třeba v mnoha případech také vaši voliči vaší strany si teď klademe otázku, jak je možné, že po takovém faulu na tom politickém hřišti jste to vy jako ODS neřešili?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já si myslím, že jsme to vyřešili, že premiér skutečně požádal tehdy o výměnu v čele poslaneckého klubu.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A to vám stačí?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já si myslím, že to stačí, protože dnes máme podzim, chýlí se rok 2011, o kterém jsem mluvil. To je unikátní příležitostí ke konci a já si myslím, že do Vánoc budeme mít navzdory…já připouštím, že občas ten umělecký dojem z toho vládnutí je pofidérní, ale…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Počkejte, tomu nerozumím. Umělecký dojem z vašeho vládnutí je pofidérní…

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

V čem já s kritikou VV jsem souhlasil na jaře, že nelze stavět politiku jenom jako cesta od jedné kauzy k druhé. Je to také o nějaké věcné práci, je to skutečně o tom, co my jsme slíbili a tady trvám na tom, že ta bilance ke konci roku bude unikátní, protože tato vláda provede a už z velké části to prošlo jak v Poslanecké sněmovně, tak i v Senátu, zásadní kroky v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, daní. Já si myslím, že po tom roce a půl vládnutí budeme v situaci, kdy tato vláda – samozřejmě díky tomu, že má 118 – dokáže rozhodně daleko více, než třeba dokázala ta minulá Topolánkova vláda, ve které jsem měl také čest působit, ale tím, že to bylo 100/100 s tím jedním, dvěma hlasy navíc, ale s velkým potenciálem vydírání, tak samozřejmě jsme neměli tu sílu provést to, co jsme chtěli. Kdežto takhle tu sílu máme a musíme toho využít.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Jak se smiřujete sám s tím pocitem navzdory tomu, co jste teď tedy řekl, že sedíte ve vládě, která učinila v dobré víře nebo v zájmu naší země spoustu opatření, která ale budou spoustu občanů velmi bolet, jak se s tím srovnáváte?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Za prvé, myslím si, že navzdory tomu, že jsme si prošli jednou krizí v roce 2008/9, navzdory tomu, že nás nečekají lehké 2 roky, ten vývoj v Evropě jasně ukazuje, že nejsou před námi 2, 3 roky hojnosti ale skutečně problémů, tak navzdory tomu za prvé v této zemi se mají lidé stále velmi dobře, nikdy se podle mě v historii tak dobře jako dneska neměli. I v porovnání s vnějším…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Myslíte, že to jde říct tak paušálně?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Samozřejmě každá paušalizace je trochu nefér.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Víte, my dva se asi máme dobře, ale je tady spousta lidí, kteří u toho mikrofonu sedět nemohou.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

…nefér, z druhé strany my nevidíme nějakou chudobu. Já teď nechci srovnávat Evropu s třetím světem, ale myslím v porovnání třeba s frustrací, kterou dneska vidíme v Řecku, kde ty propady životní úrovně jsou evidentní, tak myslím si, že v české společnosti k tomu nedošlo.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Ale to už se díváme na jiný film, pane ministře. Bavme se o Čechách.

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Ano, a tady já říkám jednu věc, že pokud bychom my nepřistoupili k důchodové reformně kupříkladu, tak s dnešním stavem porodnosti, s dnešním rozvojem zdravotnické péče bychom se skutečně dostali do situace, kdy je důchodový systém absolutně neufinancovatelný, aniž bychom lidem brali životní standard. Čili nemáme-li v budoucnosti se dostat do těch potíží, kam se dostaly ty jižní evropské země, a to Řecko je, myslím, v tomhle velký symbol, tak ty reformy jsou ale absolutně nezbytné.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Ale já jsem se ptal na ten váš pocit, že sedíte ve vládě, kdy vláda dělá opatření, která mohou některé lidi bolet. Myslíte na to nebo je to prostě nutné zlo?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Samozřejmě na to myslíme, je to víc… Nutné zlo není možná dobrý výraz, protože substantivem je pak to zlo, ke kterému se přidává nějaká nutnost. Já si myslím spíš jsou to nutná opatření, aby v budoucnosti nebylo to zlo.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Pane Vondro, myslíte si, že by pan prezident Havel měl dostat nějaké státní vyznamenání? Tipl byste si na to, že k tomu dojde už dnes večer?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já v žádném případě nemohu jakýmkoli způsobem předvídat…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

To je jasné, ale jste normální chlap, bavíte se v hospodě s kamarády určitě jako každý, a říkají si někteří: měl by dostat Havel vyznamenání, jiní říkají neměl by dostat. Tak pojďme to vzít takhle…

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já nebudu v tomto smyslu jakkoli Václavu Klausovi radit, ale zároveň Václava Havla já velmi dobře znám a nesmírně si ho vážím za to, co pro naši zemi vykonal a určitě si on ocenění od našeho státu zaslouží.

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Tak, pane ministře Vondro, ještě nám řekněte, v okamžiku, kdy bulvární noviny nebo média před pár dny uveřejnily záležitost s vaším synem, máme tomu rozumět tak, že to mohl být na vás útok, je to pro vás citlivé téma nebo je to věc, která je prostě vyřešena, kterou jste třeba očekával? Kdo za tím může stát, že se to zrovna před kongresem ODS dostalo ven?

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já bych řekl dvě věci k tomu, za prvé je to ryze soukromý příběh…

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

…ano, to respektujeme…

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

…který se stal někdy před 19 lety. Všichni účastníci, jak jsem řekl, v nejlepším zájmu dětí a všech jejich rodin a samozřejmě to nebylo jednoduché a není žádný důvod bourat tady ty hranice mezi soukromou a veřejnou sférou. Čili já fakt nevím, co bych k tomu dál dodal. Snad jenom to, a to je ta druhá stránka věci, to je věc, která byla takříkajíc trošku veřejné tajemství. To mnoho lidí vědělo, ale samozřejmě protože respektovali tu hranici mezi tím soukromím …

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Jasně.

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

… a veřejným, tak potom tímto se o tom nemluvilo nebo nevytahovalo. To, že to někdo samozřejmě velmi účelově a řekl bych, dost agresivně vytáhl na světlo boží den před kongresem. To myslím, mluví samo o sobě.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Chodí po světě ještě nějaké takové veřejné tajemství?

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Já si myslím, že po světě chodí celá řada veřejných tajemství.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Já myslím s vaším DNA?

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Podívejte, na to existuje jediná možná odpověď. Tajemství musí zůstat tajemstvím, protože jinak by nebylo tajemství. Ale rozhodně to není o tom, že já bych byl nějakou studnicí takových příběhů. To v žádném případě.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Jste šťastný člověk?

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Co to je štěstí? Já jsem člověk, který do všeho jde naplno, který chce, aby když něco koná, aby po něm něco zůstalo. To myslím, chce každý správný chlap.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

A daří se vám to?

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Někdy se vám to daří lépe, někdy se vám to daří hůře. Ale všechno musí mít nějaký smysl. A z tohoto pohledu procházím si za celý život různými obdobími, jsem vystaven různým vichrům. Ale jedna věc to spojuje. Že jsem přesvědčen o tom, že to, co dělám, dělám prostě s nejlepšími úmysly a nemám se za co stydět.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Poslední otázka úplně na závěr. Pane ministře Vondro, až příště pojedete sem na Frekvenci 1, přivezete mně cínového vojáčka od vás ze skladu?

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

Určitě přivezu. Máte ho u mě.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Tak já se těším. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a na shledanou.

 

Alexandr Vondra, ministr obrany a místopředseda ODS:

S pánem Bohem, na shledanou.

 

Moderátor (Luboš Xaver Veselý):

Hostem Pressklubu na Frekvenci 1 byl dnes ministr obrany České republiky, pan Alexandr Vondra. 

štítky: #