Blog

Požehnané Vánoce

24. prosince 2020

Vánoce v čase koronaviru jsou v tichu a samotě. I nám doma letos karanténa rozpojila rodinu na Štědrý večer. Žel, pro tentokrát bez dětí a bez vnoučat.

Ale stejně se v noci narodí! Benedictus esto Dominus Deus Israelis. „Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid…“ (Lk 1-58). Tak začíná slavný Zachariášův chvalozpěv, který se recituje na roráty před úsvitem Štědrého dne. Teď se zpívat nemá, nebo dokonce nesmí. Tak si aspoň připomeňme, že Zachariášův slavný chvalozpěv, který hudební fajnšmekři poznají i v kantátách J. S. Bacha, se také zrodil z dlouhého mlčení a ticha.

To Pán Bůh uvalil na kněze Zachariáše, protože se zdráhal uvěřit, že mu jeho žena Alžběta porodí vytouženého syna. Ten přišel na svět v Ein Kerem nedaleko Jeruzaléma, aby připravil cestu Páně, a dostal jméno Jan (Křtitel).

Neboli – naši víru, že ticho bude prolomeno a virus poražen nesmí nic zviklat. Zejména ne dnes!


nejnovější příspěvky blogu