Blog

Klimatický zákon znovu

24. června 2021

Dnes naposledy hlasujeme o návrhu klimatického zákona. V trialogu mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou se podařilo korigovat nejproblematičtější části. Např. redukční cíl emisí CO2 pro rok 2030 (oproti roku 1960) se podařilo snížit ze zcela nerealistických -65 %, které žádal EP, na snížení nejméně o 55 %. Zmizela nutnost plnit uvedené cíle na úrovni každého členského státu samostatně, bez ohledu na jeho energetický mix nebo potenciál obnovitelných zdrojů energie. A vypadla i možnost jakéhokoli subjektu v EU žalovat členský stát za „malé úsilí“. Cíl dosažení klimatické neutrality, resp. dokonce negativní emisní bilance, v návrhu naopak zůstal.

Přestože má návrh v EP většinovou podporu, rozhodl jsem se hlasovat proti. Proč?

Za 1) považuji redukční cíle pro rok 2030 za příliš drastické. Povedou k velkým sociálním a ekonomickým nákladům, které na cenách elektřiny, topení, bydlení a dopravy pocítí zejména lidé s podprůměrnými příjmy. Navzdory slibům Komise nepředložila žádnou studii, která by vypočítávala dopady na ekonomické sektory nebo členské země.

Za 2) Naše oběť nebude vykoupena. Vliv na klima se v blízké budoucnosti neprojeví, protože státy jako Čína budou produkovat ještě víc emisí než teď.

A za 3) Frans Timmermans nedávno řekl, že tento zákon je naší „biblí“, na kterou „přísaháme“. Sorry, ale pro mě zůstává Biblí Starý a Nový zákon a Žalmy. Ti, kdo souhlasí s náhradní „biblí“, budou muset podpořit dalších 15 navazujících návrhů, s nimiž Komise přijde do EP už 14.7., mimochodem na výročí dobytí Bastily. Svým nesouhlasem si chci otevřít prostor k tomu, abych mohl svobodně vyjednávat právě o těchto návrzích, které ovlivní naše životy ještě víc, než sama Timmermansova „bible“.


nejnovější příspěvky blogu