Z médií

Dobytí klimatické Bastily

15. července 2021, www.konzervativninoviny.cz / komentář

Evropská komise zveřejnila návrhy předpisů, kterými nás bude nutit plnit cíle tzv. Klimatického zákona. Její korunní princ Frans Timmermans plán představil v našem výboru. Menu, které nabídl, bude těžko stravitelné.

EU chce regulovat všechny základní lidské aktivity a životní potřeby. Bydlení, topení, dopravu, potravu. Cena za snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030 bude ohromná, náklady ponesou všichni. O návrzích, kterých je celkem 15, budu postupně informovat.

Teď nabízím stručné shrnutí:
1) Návrh chce donutit automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory (benzín, nafta) do 10 let. Navržené regulace jejich výrobu po roce 2030 nedovolí a do roku 2035 de facto zakážou.

2) EU bude administrativními zásahy zvyšovat cenu emisních povolenek. Cena se za poslední 2 roky zpětinásobila. Poroste dál, což se promítne do cen surovin. Zdraží elektřina a energeticky náročné výrobky – ocel, sklo, cement, aj.

3) Systém obchodování s povolenkami se v roce 2026 rozšíří na bydlení a dopravu. Zdraží se vytápění (nejen z centrálních výtopen, které jsou pod tlakem už teď, ale i z lokálních kotlů na plyn, které byly doteď vyjmuty). Kvůli úsporám budou lidé přestavovat domy, ale zároveň výrazně zdraží stavební materiály, benzín a nafta.

4) Ti, kdo sází ve stavebnictví na dřevo jako ekologický produkt, budou mít taky problém. Cena dřeva poroste. Na jedné straně se vyplatí mít lesy, protože se budou započítávat do bilance kvůli pohlcování CO2, na druhou stranu stoupne poptávka po materiálu.

5) Timmermans přiznal, že EU bude na členské státy tvrdě tlačit, aby zvýšily spotřební daně. EU sama zvýší energetické daně. V této oblasti jako jediné platí jednomyslnost – všechny státy musí souhlasit.

6) Ostatní opatření budou formou nařízení či rozhodnutí EU. To znamená, že ke schválení stačí většina v EP a v Radě EU. Parlamenty členských států nemají roli, ač se opatření dotknou všech. Tady je fakt zaděláno na průser!

7) Do mezinárodního obchodu se zavedou uhlíková cla. Dává to logiku, jinak by se průmysl z EU odstěhoval do Asie a lidé by tu přišli i o práci. Ale rozhodnutí povede k obchodním válkám a ve výsledku zdraží zboží taky.

8) EU chystá nový Sociálně-klimatický fond. Z výnosů povolenek tam chce nasypat peníze a ty pak posílat členským státům na kofinancování. Předpokládá 72 mld. na celou EU na 7 let, což je směšné. Navíc výnosy z povolenek doteď zůstávaly členským státům. Jen se jim to sebere a přerozdělí.

Máme se na co těšit. Obrázek je z Německa. Karikuje politiku německých Zelených. Jeden zákaz za druhým. Teď to přebírá EU.

Pro zájemce ještě přikládám překlad mého vystoupení, kterým jsem ve výboru oslovil Timmermanse (v pátek navštíví Prahu). Vzal ho vážně – ve své reakci mě zmínil hned třikrát. Šéfa Zelených v EP jednou. Ostatní z velkých stran mu nestáli za komentář…

Mé vystoupení:
„Na otázku francouzských novinářů jste nedávno řekl, že se „žlutých vest“ v Evropě nebojíte, že větší strach máte z „ekocídy“. (Pozn.: alarmisté tak pojmenovávají konec světa). Já se tedy ekonomických a sociálních dopadů určitě obávám. Někdo prohlásil, že Komise se teď chová jako pyroman, ne jako hasič problémů. S tím souhlasím.
Na rozdíl od vás, komisařů, se my politici zodpovídáme voličům. Ti si v našich zemích ještě pamatují, jak nás řízené, přeregulované komunistické hospodářství – také v jménu vědy a šlechetných cílů – přivedlo do chudoby a nesvobody.
Nevykládejte si to špatně. Chci, aby měla EU dobrou, udržitelnou politiku k životnímu prostředí. Ta ale musí být vyvážená. Jenže Komise jen urychluje nákladná opatření v prvním pilíři (boj s uhlíkem), zatímco kroky ve třech zbývajících zpomaluje. Přitom opatření k zelenějšímu zemědělství, ochraně biodiverzity a vody v krajině, či zavádění cirkulární ekonomiky by přinesly rychlejší výsledky a stály by míň peněz.

Zelená politika má být taky férová. Měřit každému státu stejně. Bohužel, předložené návrhy tak nečiní. Větrné země, jako vaše Holandsko, na nich vydělají, jiné země, jako moje Česko nebo sousední Polsko, na nich kvůli geografickému znevýhodnění prodělají.

A konečně by taková politika neměla společnost destabilizovat. Jsme lidé a děláme to pro lidi. Bohužel, zatímco ti nejbohatší to ufinancovat zvládnou a novému stylu v elektromobilech se přizpůsobí, většina lidí, která patří ke střední třídě, jen zchudne, o těch nejchudších ani nemluvě.

Takže mám dvě otázky.
Za prvé, připraví EU detailní dopadovou studii pro každou zemi zvlášť, a nejen pro EU jako celek?
A za druhé, kolik bude stát rozšíření regulací na oblast bydlení a dopravy a kdo to zaplatí?“

Komentář vyšel na serveru Konzervativninoviny.cz.

štítky: # # # # # #